Acció lectora

Llegir, aprendre i crear

Parlar i ser escoltat, escriure i ser llegit, descobrir i crear, conèixer i pensar de manera crítica i lliure. Les biblioteques de Barcelona volem que Barcelona sigui una ciutat lectora, i és per això que impulsem un seguit d’accions per garantir a totes les persones de la ciutat el dret a ser lectores.

Aquest dret l’enfortim no solament amb el suport al foment de la lectura dins les biblioteques, sinó també donant impuls als projectes específics de promoció de la lectura als centres educatius de la ciutat i en entorns no convencionals com residències, hospitals i centres penitenciaris.

Sigues lector, sigues lectora, participa a l’ #AccióLectora de les Biblioteques de Barcelona!

Acció lectora