Subvencions generals 2023

Subvencions Convocatòria General 2023

La convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona té l’objectiu de donar suport a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2023 en 26 àmbits temàtics diferents.

Termini de presentació de les sol·licituds, de forma telemàtica, entre el 9 i el 26 de gener del 2023, ambdós inclosos.

Convocatòria de subvencions

A la convocatòria del 2023 es concediran fins a 21.209.999,82 € a aquelles entitats, persones físiques o jurídiques que duguin a terme activitats i serveis sense afany de lucre al terme municipal de Barcelona (o fora en el cas que es consideri d’interès per a la projecció exterior de la ciutat) i que complementin i/o supleixin la competència municipal.

La sol·licitud es podrà presentar de forma telemàtica entre el 9 i el 26 de gener del 2023, ambdós inclosos. L’assignació de fons es farà per concurrència competitiva (projectes amb millors puntuacions) un cop valorades totes les sol·licituds d’acord amb els criteris de valoració generals i específics, fins a esgotar els fons designats.

Qui les pot demanar?

Poden ser persones sol·licitants i beneficiàries de les subvencions:

Persones físiques o jurídiques

que s’ajustin als requisits i les condicions que s’estableixen a les bases de la convocatòria

Amb seu social o delegació al terme municipal de Barcelona

s’accepten excepcions en casos determinats que es detallen al punt 17 de la convocatòria

En quins àmbits temàtics?

Els projectes s’han de presentar en relació amb un dels 26 àmbits temàtics de la convocatòria i han de complir els requisits generals i específics del subprograma al qual es presentin dintre de l’àmbit temàtic corresponent. Els àmbits temàtics són els següents:

 • Cultura
 • Esports
 • Educació i cultura
 • Salut i cures
 • Gent gran
 • Dones
 • Adolescència i joventut
 • Infància
 • Democràcia activa i participació ciutadana
 • Acció comunitària i associacionisme
 • Immigració, acollida i refugi
 • Comerç de proximitat i promoció econòmica
 • Persones amb discapacitat
 • Innovació democràtica
 • Usos del temps
 • Pluralisme religiós i conviccional
 • Ecologia, urbanisme i mobilitat
 • Consum
 • Atenció a persones sense llar i dret a una alimentació adequada
 • LGTBI
 • Drets de ciutadania
 • Promoció de la perspectiva intercultural
 • Ciència i universitats
 • Benestar animal
 • Cultura
 • Esports
 • Educació i cultura
 • Salut i cures
 • Gent gran
 • Dones
 • Adolescència i joventut
 • Infància
 • Democràcia activa i participació ciutadana
 • Acció comunitària i associacionisme
 • Civisme i convicència
 • Foment d’activitats organitzatives
 • Comerç de proximitat i promoció econòmica
 • Persones amb discapacitat
 • Ecologia, urbanisme i mobilitat
 • Atenció a persones sense llar i dret a una alimentació adequada
 • LGTBI
 • Drets de ciutadania
 • Promoció de la perspectiva intercultural

Documentació que cal presentar

Sol·licitud (Doc. bàsic 1)

Aquesta sol·licitud inclou la declaració responsable i es genera automàticament en omplir el formulari del tràmit telemàtic del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona

Iniciar la sol·licitud telemàtica

Projecte (Doc. bàsic 2)

Descripció del projecte o activitat omplint el model de document bàsic 2,* que s’haurà d’annexar en format PDF en el moment de fer la sol·licitud telemàtica.

Model que cal omplir

* També es pot presentar un document lliure sempre que contingui totes les dades del model establert i el mateix ordre.

Seguiment del procés

Podeu fer el seguiment detallat del procés i consultar-ne tota la documentació a la secció de Subvencions del web de l'Ajuntament de Barcelona:

Seguiment subvencions convocatòria general