Intervencions artístiques de primavera

Marina Rubio i Zosen Bandido, artistes residents a la fàbrica oberta de creació analògica La Escocesa, presenten dues intervencions al Castell de Montjuïc. Les obres exposades sorgeixen de la col•laboració entre el Castell de Montjuïc i La Escocesa per la Nit dels Museus del passat 19 de maig.

MARINA RUBIO

MUNICIÓ

Munició és una instal·lació ceràmica de peces cilíndriques de fang negre extrusionades que simbolitzen una trajectòria fragmentada dels projectils llançats pels canons del Castell. La proposta estableix una analogia entre el canó d’artilleria i la màquina extrusora de fang, per la seva similitud en quant a forma i funcionament, aconseguint desproveir al canó del seu significat original a l’hora que simbolitzar la trajectòria entretallada d’un projectil. El símbol proposat es relaciona amb els bombardeigs a la població exercits des del Castell en les diverses etapes en les que va estar militarment actiu.

La col·locació de les peces al terra ens remet al sòl, al projectil caigut. I la diversa longitud, ruptura, inclinació i posició ens trasllada al mateix temps a un paisatge en runes, erosionat, a una història fragmentada en el temps.

 

ZOSEN BANDIDO

ELS ÉSSERS DE LA MUNTANYA

Els éssers de la muntanya és una instal·lació formada per quatre peces escultòriques en fusta pintada de tres metres d’art, disposades en línia al rebellí del Castell de Montjuïc. Les escultures representen nahuals, éssers provinents de la mitologia mesoamericana que tenen, al llarg del dia, aspecte de persones. Quan arriba la foscor de la nit, però, es transformen màgicament en animals o figures fantàstiques.

Els nahuals se’ns presenten com els esperits salvatges que fan de Montjuïc i la seva història el seu cau protegit. La seva doble aparença remet al passat tortuós, font de violència militar i mort, per una banda, i a la seva reconversió com a monument de memòria per l’altra. A través d’aquestes figures, Zosen vol donar comptes de les persones empresonades al Castell al llarg de la seva història, simbolitzades en un estat de llibertat que els resignifica com a individus i com a comunitat. La transformació i l’emmascarament són símbols en múltiples cultures de la iniciació en una cultura concreta, i de la connexió de l’individu amb la comunitat.

 

La Escocesa, fàbrica anal+ogica de creació: http://www.laescocesa.org/ca