Projectes museu-escola

Des del Castell de Montjuïc impulsem un seguit de projectes en col·laboració amb centres educatius, associacions i entitats, generant sinergies d’aprenentatge i de transformació social.
PROJECTES

El Castell vol donar suport i acompanyament als projectes de les persones docents i estudiants en el seu procés de treball i d’investigació del patrimoni i la seva vinculació amb el present.

  • Projectes museu-escola
  • Projectes d’investigació
  • Projectes de creació

Actualment estem treballant en els projectes educatius següents:

  • Projectes d’ApS: Joves mediadores culturals
  • Patrimonia’m col·leccions: Montjuïc, mirador 360º.
ASSESORAMENT I ACOMPANYAMENT PER A CENTRES

Des del departament d’Educació del Castell de Montjuïc proposem una relació d’acompanyament i assessorament per a docents i estudiants. Volem estar al servei de la comunitat educativa i social a través del patrimoni, oferint recursos i propostes per crear vincles i xarxa comunitària. Acompanyar en el procés de desenvolupament de projectes pedagògics i d’investigació, fent del Castell un referent de creació de coneixement i dinamitzador social.

QUÈ OFERIM?
  • Acompanyem als equips docents en els projectes que portin a terme amb l’alumnat fent propostes conjuntes.
  • Posar el recursos de l’equipament a disposició de les persones estudiants i professionals de l’educació.
  • Assessorament en el desenvolupament de recerca i investigació del patrimoni.