Projectes

Des del Castell de Montjuïc impulsem un seguit de projectes en col·laboració amb centres educatius, associacions i entitats, generant sinergies d’aprenentatge i de transformació social.

El Castell vol donar suport i acompanyament als projectes de les persones docents i estudiants en el seu procés de treball i d’investigació del patrimoni i la seva vinculació amb el present.

- Projectes museu-escola

- Projectes d’investigació

- Projectes de creació

Actualment estem treballant en els projectes educatius següents:

  • Projectes d’ApS: Joves mediadores culturals
  • Patrimonia’m col·leccions: Montjuïc, mirador 360º.

 

Assessorament i acompanyament per centres.

Des del departament d’Educació del Castell de Montjuïc proposem una relació d’acompanyament i assessorament per a docents i estudiants. Volem estar al servei de la comunitat educativa i social a través del patrimoni, oferint recursos i propostes per crear vincles i xarxa comunitària. Acompanyar en el procés de desenvolupament de projectes pedagògics i d’investigació, fent del Castell un referent de creació de coneixement i dinamitzador social.

Què oferim?

- Acompanyem als equips docents en els projectes que portin a terme amb l’alumnat fent propostes conjuntes.

- Posar el recursos de l’equipament a disposició de les persones estudiants i professionals de l’educació.

- Assessorament en el desenvolupament de recerca i investigació del patrimoni.