Patrimonia'm col·leccions: Mirador 360º, reviu el passat!

El projecte Patrimonia'm col·leccions, impulsat per l'Institut de Cultura, planteja una proposta educativa museu-escola sobre el castell, la muntanya de Montjuïc i la memòria històrica. Treballarem l'evolució de la muntanya i la narrativa històrica construïda en vers ella, estudiant objectes i espais del passat que ha través d'una voluntat transformadora i pedagògica l'alumnat utilitzarà eines com la investigació històrica i el debat social que ajudaran a resignificar l'espai del castell i dotar-lo de sentit per les noves generacions.

Estudiant el castell, des del punt de vista històric, social i artístic, analitzarem diferents elements clau que ens serviran de finestres al passat i així  fer un aprenentatge sobre què és la memòria històrica, com ens afecta i fer un plantejament de com les diferents narratives històriques (construïdes a partir de diferents subjectivitats) afecten a la nostra comprensió històrica.

L’element patrimonial proposat pel projecte és l’estructura del castell en sí i l’entorn natural de la muntanya de Montjuïc, així com els elements de valor patrimonial i/o memorialístic que acull: grafits dels calabossos, la torre de comunicació, les muralles i baluards o els espais de memòria dels fossars de Sta. Elena i Sta. Eulàlia.

  • Objectius del projecte: Apropar el castell a la població més jove, descobrir el patrimoni d’una manera diferent tot aprenent el valor de la memòria històrica i com aquesta ens ajuda a construir una opinió crítica i reflexiva del món que els envolta.
  • Proposta d'activitat final: Presentació de projectes i propostes fetes pels alumnes per resignificar i revalortizar el castell i la muntanya de Montjuïc. Aquesta exposició de projectes es podria realitzar al castell o a l'escola.
  • Competències curriculars: àmbit social: dimensió històrica, cultural, artística, ciutadana i educació en valors.