[Kórps] de Miquel Barcelona

[Kórps], és la proposta escènica multidisciplinar del ballarí, coreògraf, docent i creador Miquel Barcelona.

L’espectacle de dansa [Korps] té com a eix expressiu la dansa contemporània i dialoga amb la música electrònica, la veu, la llum i la teatralitat. L’espectacle pren com a referent el corb, l’ocell omnívor i carronyaire més present a la mitologia i les arts. Associat amb la mort, se li atribueix un paper mitjancer entre el món terrenal i el món espiritual. [Kórps] juga també amb l’homofonia de la paraula anglesa corpse, que vol dir cadàver, cos inert. Una peça que beu de la tradició popular i de les pràctiques humanes al voltant de la violència, la vetlla i la mort.

Miquel Barcelona, forma part del projecte ALIANSAT delSAT! Sant Andreu Teatre, és membre de l'equip artístic de nilak i és cofundador de de l'espai de creació nunArt Creacions Contemporànies. De tarannà obert i trajectòria multidisciplinar, en destaquen més de 15 anys d'experiència professional en el món de la dansa i les arts escèniques, amb directors, coreògrafs i companys tals com Carolyn Carlson, Juan Kruz de Garaio Esnaola, Raffaelle Giovanola, Darío Fo, Àlex Rigola, Qars Teatre, Cobosmika Company, Laura Vilar, entre molts d'altres.​

MESURES DE PREVENCIÓ

S’articularan els mitjans necessaris per a dirigir els fluxos de públics cap a la taquilla, lloc d’actuació, banys i espais d’ús comú, garantint la no interferència entre sentits d’entrada-sortida / anada-tornada, així com la distància de separació mínima d’un metre entre corredors, sempre que sigui possible, evitant aglomeracions.

Per accedir a l’activitat i durant tot el desenvolupament de l’acte serà obligatori l’ús de mascareta en tot moment.

Caldrà vetllar pel manteniment de distàncies de seguretat, tant en les taquilles com en els accessos a l’espai.

Es col·locaran dispensadors de gel hidroalcohòlic, amb activitat viricida a les entrades de l’espai, a la disposició del públic,

S’acomodarà als espectadors segons la disponibilitat d’aforament permesa per llei.