El funicular de Montjuïc. La conquesta de la muntanya

Una exposició per conèixer en profunditat la història del funicular que ha connectat la ciutat amb la muntanya de Montjuïc al llarg de gairebé 100 anys.

L’exposició  ocupa la sala 20 del Castell de Montjuïc, organitzada com l’interior d’un funicular, amb els diferents compartiments, finestres i bancs, on s’explica la història d’aquest mitjà de transport. La idea d’instal·lar un funicular a Montjuïc arrenca amb la modernització noucentista de Barcelona i amb la planificació de la urbanització i enjardinament de la muntanya de Montjuïc.

El funicular es concep com a transport d’oci per poder accedir més fàcilment a Montjuïc, espai d’oci per a les barcelonines de l’època. L’advocat Elies Rogent Massó i la seva família, que ja havien participat en l’impuls del funicular de Montserrat, van idear la seva construcció amb motiu de l’Exposició Internacional de 1929. El funicular s’inaugura oficialment el 24 d’octubre de 1928, un any abans de l’Exposició Internacional

Al llarg del segle XX, el funicular passa per períodes d’èxit i degradació. Amb l’arribada de la democràcia, als anys 80, Transports Municipals de Barcelona, que gestionava el funicular com a transport municipal, decideix conservar-lo pel seu valor històric i sentimental, mantenint-ne el primer tram entre el Paral·lel i Miramar. L’any 1991, se’n realitza una renovació integral i esdevé transport dels Jocs Olímpics per accedir als equipaments esportius de Montjuïc.

Crèdits

Organitza: Castell de Montjuïc – Direcció de Memòria, Història i Patrimoni – Institut de Cultura de Barcelona

Comissari: Manuel Marina

Direcció i coordinació: Eurecat – Centre Tecnològic de Catalunya / ALS

Disseny gràfic i museogràfic: Intervento

Produccions Audiovisuals: Produccions Mínimes

Produccions sonores: Greysound

Instal·lació tècnica: Tecnoradio

Redacció de textos, assessorament lingüístic i traduccions:

Carolina Albors

Eulàlia Salvat

Transword

 

Agraïments:

Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona

Arxiu Municipal de Barcelona

Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella

Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuïc

Arxiu Nacional de Catalunya

Carme Muñoz

Ferran Armengol

Hemeroteca La Vanguardia

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Santiago Mas Fatjó

TMB