Instal·lació artística LLUM! de Francesca Llopis

LLUM Planteja un dispositiu expositiu que aborda, conceptualment i simbòlicament, maneres d’aproximar-se i reflexionar sobre la memòria a través de diferents elements col•locats al castell de Montjuïc.

L’obra proposa una doble instal·lació que, d’una banda, emprèn simbòlicament i problematitza la cristal·lització de la memòria i l’oblit i, de l’altra, convoca a reflexionar-hi, com una experiència transformadora, il·luminant la ciutadania en la construcció d’una memòria viva, present i en transferència contínua.

L’arquitectura de l’edifici és essencial per al desenvolupament del projecte. L’estructura angulada i lineal dialogà amb les formes orgàniques, sinuoses i humanitzades que el projecte llum! aporta.

La intervenció s’articula, en primer lloc,  a través de la instal·lació, sobre els arcs del mur nord-est del pati d’armes, d’una gran estructura lumínica tubular de neons de 4  m x 10  m amb la paraula llum!, element simbòlic ritual que interpel·la els ciutadans, tant en qualitat d’individus com de col·lectiu, sobre l’oblit.

En segon lloc es situen en diferents zones del recinte al voltant de setanta gotes d’aigua fetes amb vidre, de diferents dimensions i mides, al·ludint a la rosada del demà.

Aquest element fluid funciona com a metàfora perquè posa en tensió les problemàtiques de la memòria, la cristal·lització i l’oblit a través de gotes d’aigua fetes amb vidre.