Renovació de les garites de la terrassa

26.gen.2021
Reparació i restauració d’un dels elements més emblemàtics del Castell

Les garites de la terrassa del pati d’armes estan vivint una renovació total des de finals del 2020. El motiu principal d’aquest rentat de cara és que alguns dels carreus (blocs de pedra) de les garites tenien fissures i esquerdes que originaven petits despreniments. Després d’un anàlisi de l’estructura s’ha arribat a la conclusió que l’origen del problema són les grapes de ferro que uneixen els carreus. Degut al pas del temps, però sobretot per la humitat i l’aigua, el ferro s’ha rovellat i expandit, causant les esquerdes i la fragmentació de la pedra.

L’objectiu de la intervenció és substituir totes les grapes de ferro antigues per unes de titani i reconstruir els carreus malmesos amb pedra de Montjuïc. Per fer això es desmuntarà pedra a pedra cada garita, per tornar-les a muntar un cop fetes les reparacions pertinents.

Un cop desmuntats tots els carreus d’una garita, els tècnics intervenen sobre carreus malmesos reconstruint-los de dues maneres: amb la mateixa pedra fragmentada o afegint noves peces de pedra amb la mateixa forma que l’original.

Per dur a terme aquest procés calen diferents passos:

  • 1er pas: Netejar la pedra per treure la pols i restes d’altres materials com el ciment que s’han utilitzat en intervencions anteriors
  • 2on pas: Unir les peces fragmentades amb resina i després injectar calç líquida. Tot això, amb una estructura interna de barres de fibra de vidre per reforçar la unió de la pedra.
  • 3er pas: En el cas que no es pugui reutilitzar el fragment malmès, crear una peça nova amb pedra de Montjuïc, amb les mateixes característiques de qualitat, color i textura.

Properament  us continuarem explicant més coses d’aquest procés tant interessant!