Els espais

Sala polivalent:
46 m2
Capacitat per a 25 persones en rotllana o 30 en cadires tipus teatre.
Té projector i altaveus, pissarra velleda magnètica, suro i 2 armaris.

Sala de reunions:
35 m2
Capacitat per a 15 persones en rotllana o 20 en cadires tipus teatre.
Té projector, altaveus, pissarra velleda magnètica i suro.

Sala d'informàtica:
37 m2
Capacitat per a 20 persones.
Té pissarra velleda magnètica, pissarra digital, projector integrat, 11 ordinadors (10 per als alumnes i 1 per al professorat) i 1 armari.

Sala taller:
34m2
Capacitat per a 20 persones en rotllana o 25 en cadires tipus teatre.
Té taules amb cadires al voltant, projector, 3 armaris petits, pissarra velleda magnètica i suro.

Sala de manualitats:
36,6m2
Capacitat per a 20 persones en rotllana o 25 en cadires tipus teatre.
Té taules amb cadires al voltant. Té una pica, diversos armaris i prestatgeries, pissarra velleda magnètica i suro.

Sala d'expressió:
82,9m2
Té miralls, terra de linòleum, diversos armaris i altaveus amb connexió a minijack.

Sala d'actes:
181,60m2
Possibilitat de fins a 150 cadires tipus teatre, cabuda màxima 200 persones dretes.
Hi ha equip de so, projector, il·luminació escènica i escenari. També hi ha camerinos.

Pati:
235m2
Possibilitat de posar cadires.

Compartir