Normativa dels tallers

 • Les quotes dels tallers s'apliquen a partir dels preus públics aprovats per l'Ajuntament de Barcelona.
 • Les inscripcions es realitzaran en els períodes que estableixi el centre cívic.
 • Les inscripcions es fan presencialment al CC La Cadena.
 • Les places dels grups s’adjudicaran per estricte ordre d’inscripció i pagament.
 • El pagament es formalitzarà només mitjançant targeta bancària.
 • No s’acceptarà el pagament en efectiu.
 • Informeu-vos en al mateix centre sobre:
 • Reducció i subvenció dels imports per a aturats per a un taller amb el 50% de descompte.
 • Reducció i subvenció dels imports per a persones amb discapacitat d’entre el 33% i el 64%, per a un taller amb el 50% de descompte.
 • Reducció i subvenció dels imports per a persones amb discapacitat igual o superior del 65% per a un taller amb el 75% de descompte.
 • Inscripcions presencials aportant la documentació en el moment de la inscripció.
 • Només en el cas que no es faci el taller es retornaran els diners de la matrícula.
 • No es faran devolucions passades les tres setmanes de la data de cancel·lació del taller. 
 • El Centre es reserva el dret de canviar el professorat, l’hora, dia o ubicació de l’activitat en cas que ho consideri oportú. En cas d’anul·lar alguna sessió, aquesta serà recuperades. 
 • Places limitades.
 • Els grups han de tenir un mínim de persones inscrites perquè es pugui impartir.
 • Tots els tallers tenen una durada d’11 setmanes, excepte que s’indiqui un altra durada.

Compartir