Cessió d'espais

El Centre Cívic La Cadena disposa d'espais de lloguer per a grups i entitats.

Sala Polivalent
Sala de 72 m2 de parquet preparada per ball i assaig. Sala equipada amb mirall, equip de música, CD, MP3 i USB. Sala amb vestidors i lavabos. 

Sala1
Sala de 85 m2 amb mirall, pissarra i un petit escenari, compta amb lavabos. La sala es pot equipar amb cadires i taules. 

Sala2
Sala de 19 m2 amb pissarra, taules i cadires, preparada per a cursos. 

Sala3
Sala de 29 m2 de parquet preparada per ball i assaig. Sala equipada amb mirall, pissarra, equip de música, CD, MP3 i USB.

El centre prioritzarà les activitats de promoció de la cultura i l’educació, i es reservarà el dret de reserva en funció de les activitats d’organització pròpia. El full de sol·licitud d’espai i la normativa està a disposició de tots usuari/es que el demanin.

Us adjuntem aquesta documentació descarregant el document annexe del final d'aquesta plana.

  • Normativa de cessions d'espai del Centre Cívic La Cadena
  • Sol·licitud d'espais del Centre Cívic La Cadena
  • Preus públics cessió d'espais

Compartir