Línies de treball

Club de Fotografia Casa del Rellotge

Servei de difusió cultural
El Centres Cívics de La Marina ofereixen una programació trimestral d’activitats culturals adreçades a tot tipus de públic. La programació inclou tant manifestacions tradicionals com festes populars, com altres de caràcter singular.

Servei de suport a la creació 
El Centres Cívics proporcionen espais d’assaig, donant suport a la creació artística, musical, teatral, de dansa i de fotografia. Recolzant també, activitats, iniciatives i mostres sorgides de les entitats.

Servei per a la formació
Ens referim a totes aquelles activitats i tallers de formació no reglada que responen a la demanda ciutadana i per a totes les edats.

Servei de suport a entitats i grups 
Els Centres són referent cultural al territori i actuen com a facilitador de l’activitat que el propi territori genera, per això des dels centres cívics s’ofereixen recursos, materials i infraestructures per fer possible aquesta activitats.

 

 

Compartir