Què és?

Vil·la Urània agafa el nom -i el relleu- de l'antiga casa de l'astrònom Josep Comas i Solà que, en llegar-la a l'Ajuntament de Barcelona, va demanar que s'hi desenvolupés un projecte cultural, educatiu o científic.

Inaugurat l’any 2018, el centre cívic Vil·la Urània impulsa una programació cultural diversa i per a tots els públics amb dos eixos temàtics que particularitzen el centre cívic: l’art tèxtil i la divulgació científica,entesa al mateix temps com a co-creació de coneixement.

Existeixen diverses maneres de comunicar la ciència, de transmetre el coneixement, i des de Vil·la Urània s’aposta per un model on la divulgació científica i la creació de coneixement siguin també una experiència sorgida de les aportacions ciutadanes. Hi ha moltes maneres de participar tan a nivell individual com a nivell d’ entitats i associacions. I a la Vil·la Urània ens volem centrar en el “com” participem d’aquest procés.

És per aquest motiu que es volen explorar noves pràctiques comunicatives, superar el clàssic model “de dalt a baix”, és a dir, una persona experta explicant-se i un públic passiu que només escolta,  per innovar en les pràctiques “de baix a dalt”, és a dir, es parteix del compromís d’un públic interessat en trobar solucions a les preocupacions de la vida quotidiana. En resum: un diàleg obert entre professionals i ciutadania, acadèmics i veïnat.

Així es concep també la comissió científica, un espai de participació ciutadana on diferents col·lectius i persones de l’àmbit científic creen un espai de debat entorn la programació i les possibles aliances que el projecte estableixi amb la ciutadania.

Aquesta comissió gestora la integren representants del teixit associatiu del barri del Farró, entitats relacionades amb el món científic en general i de l'astronomia en particular, que participen d’una manera conjunta i horitzontal en la creació d’aquest projecte cultural i científic.

Els objectius de la comissió són:

  1. Respectar el llegat de divulgació científica de Josep Comas i Solà, mitjançant un espai expositiu permanent i actiu que reti homenatge a l'astrònom barceloní i que expliqui el seu llegat.
  1. Dissenyar una programació d'activitats científiques adreçada a diferents públics. Tallers, debats, observacions astronòmiques, casals científics, cinema, ciència ciutadana, etc.
  1. Esdevenir un espai de dinamització de co-creació de coneixement científic amb la finalitat de, entre d’altres, donar visibilitat a les persones implicats en l’àmbit de la recerca científica, especialment als i les joves científics

Compartir