Què és?
Ràdio comunitària

Ràdio Farró és un projecte públic que sorgeix d’una iniciativa veïnal al Centre Cívic Vil·la Urània i que es materialitza en una ràdio comunitària amb l’objectiu de generar una programació estable dedicada principalment en temes del barri del Farró, tot i que també, de la resta de la ciutat.

Dins d’un marc sociocultural, la seva programació pretén ser àmplia i de proximitat. 

 

Inici de Ràdio Farró

La primera emissió de Ràdio Farró va ser el 17/12/2018 i és un programa resultat del primer taller d’iniciació a la ràdio, impartit per Vil·la Urània. 

Aquest programa coincideix amb el 150è aniversari del naixement de Josep Comas i Solà, l’astrònom i divulgador científic barceloní que va realitzar moltes de les seves observacions des del seu domicili, a Vil·la Urània i que, en morir, va llegar aquest edifici a la ciutat.

 

El seu Grup d’usuaris

Aquesta ràdio la gestionen els membres del GRUP D’USUARIS que, d’acord amb el Reglament, que trobaràs adjunt a l’annex d'aquesta pàgina, és “l’òrgan propositiu on participen tots els membres de la ràdio. És l’espai on les comissions de treball comparteixen i expliquen el dia a dia del projecte amb tots els membres de la ràdio i, per tant, les funcions d’aquest grup són: fer seguiment, avaluar i fer les propostes de millora que es considerin sobre el funcionament de la ràdio.”

Aquesta ràdio vol promoure xarxa i ser un espai de trobada entre el veïnat aficionat al món de la ràdio. Un espai per compartir eines i coneixements, promoure el suport entre les persones participants i crear propostes radiofòniques de forma col·lectiva.

Els membres del Grup d’usuaris poden participar del projecte fent un programa de ràdio, formant part de les diferents comissions de treball o donant un cop de mà a altres programes. També col·laborant amb les diferents iniciatives que es vagin aprovant.

 

 

Compartir