Inscripcions als tallers
Tallers per a tothom

Tallers de tardor

Inscripcions obertes a tothom: a partir del 6 de setembre

L'horari d'inscripcions presencials és de dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h.

 

Quins tallers puc fer?

 

Adaptació dels tallers presencials a la situació COVID

Els tallers en format presencial es faran amb aforaments reduïts d'acord amb les mesures sanitàries vigents per tal de garantir la seguretat de tothom. Serà necessari l'ús de mascareta.

En cas que per motius derivats de la crisi sanitària no es permeti el desenvolupament d'alguna activitat de forma presencial, el centre podrà adaptar-la perquè es pugui realitzar en format virtual i es reserva el dret a canviar el professorat, el calendari de les sessions i l'horari. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès.

 

Els tallers en línia es fan amb la plataforma Zoom: com puc fer-la servir?

 És molt senzill! Pocs dies abans que s'iniciï el taller rebràs un correu electrònic amb l'enllaç del curs virtual. Segueix les instruccions que trobaràs en aquest document: clica aquí.

 

Com puc fer una inscripció en línia?

És molt senzill! Segueix aquests passos:

Si alguna vegada has fet algun taller o bé alguna activitat:

1) Inicia la sessió amb el teu correu electrònic i la teva contrasenya: clica aquí.

Ara bé, si mai no has fet cap taller ni cap activitat: 

1) Regista't com a usurai amb les teves dades personals: clica aquí.

2) I un cop formalitzat el registre, ja pots consultar tots els tallers i les activitats culturals que fem i inscriure't al taller o a l'activitat que vulguis.

 

Normativa d'inscripcions

- Els preus aplicats corresponen als preus públics del 2021. S’aplica un 15% de descompte previst pels tallers en línia.

- El pagament dels tallers es pot fer presencialment (amb targeta bancària o transferència bancària) o en línia. No s’admet el pagament en metàl·lic.

- En aplicació del dret de desistiment segons articles 68 i successius de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, es podrà sol·licitar la devolució de la quota del taller abans que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data en què hagi estat formalitzada la inscripció. Passat aquest termini, no es faran devolucions dels imports exceptuant aquells casos que el taller quedi anul·lat per causes alienes a l’organització o aquells que no tinguin un mínim de persones inscrites. Les devolucions es faran efectives com a màxim en 14 dies naturals des de la seva sol·licitud. Les devolucions recollides per una tercera persona hauran d’anar acompanyades d’una autorització expressa.

- Alguns tallers tenen un suplement de material que s’abonarà en efectiu el primer dia de classe.

- En cas de força major derivada de la crisi sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l'activitat a la que ha estat inscrit/a de forma presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l'accés a l'equipament,) el centre podrà adaptar aquesta activitat per a que es pugui realitzar en format virtual, i es reserva el dret a canviar el professorat, el calendari de les sessions i l'horari. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès.

 

Reducció de preus

Per informar-vos de la reducció de preus consulteu-ne les condicions al punt d’informació del centre cívic, de 10 a 20.30 h.

El termini de presentació de documentació per la subvenció en cas de persones en situació d’atur acaba el dijous 23 de setembre de 2021. 

 

Compartir