En aquest context de crisi, el Pla de Desenvolupament econòmic de Ciutat Vella 2021-2023 busca reactivar l’economia del territori però també revertir dinàmiques socioeconòmiques negatives per als nostres barris que ja es donaven abans de l’esclat de la pandèmia. Com dèiem, aquest PDE és hereu de l’anterior i busca actualitzar-lo i concretar-lo.

Amb tot, les línies estratègiques que ens marquem per al 2021-2023 són:

LE1. IMPULSAR EL DESENVOLUPAMENT DES DEL TERRITORI

LE2. REACTIVAR I DIVERSIFICAR EL TEIXIT COMERCIAL

LE 3. FINANÇAR PROCECTES SOCIOECONÒMICS QUE DINAMITZEN I DIVERSIFIQUEN L'ECONOMIA

LE 4. PROMOURE LES POTENCIALITATS DELS BARRIS PER AL DESENVOLUPAMENT

LE5. PROMOURE LES POTENCIALITATS DELS BARRIS PER AL DESENVOLUPAMENT

LE6. OPTIMITZAR ELS RECURSOS MUNICIPALS DE PROMOCIÓ 

 

Les diferents línies estratègiques donen cabuda a diferents projectes/accions que o bé s’estan projectant, o bé estan en un estadi d’implementació inicial en el moment d’aprovació del Pla. També s’inclouen projectes que ja estan implementats però se’ls hi vol donar una nova mirada o ampliació. Això, però, no implica que no es puguin incorporar nous projectes/accions que puguin sorgir en aquest període de vigència del Pla i que responguin a les línies estratègiques plantejades. En aquest sentit cal tenir present que la situació actual i les incerteses futures exigiran la creació de respostes a mida de les circumstàncies.