Comunicat amb motiu del dia contra la discriminació racial

CMIB. Comunicat amb motiu del Dia Internacional contra la discriminació racial i per la no instrumentalització de persones migrades a les eleccions municipals.

El 21 de març és el Dia Internacional Contra la Discriminació Racial en record de la matança de Sharpeville (Sud-àfrica) l’any 1960. En una manifestació anti-apartheid, van assassinar 69 persones, totes elles negres. La commemoració recorda que el racisme es un atemptat contra la dignitat humana i reafirma que els principis d’igualtat i no discriminació formen part dels drets humans.

Barcelona es una ciutat diversa, orgullosa de la seva diversitat i els darrers anys s’ha refermat aquesta diversitat, no només per l’arribada de persones migrades sinó també per la confluència de diverses identitats que reivindiquen, amb tot el seu dret, el seu reconeixement i diversitat.

No obstant això, continuen existint identitats i cultures hegemòniques que construeixen barreres en front d’altres en forma de prejudici o d’altres vies formals o informals que són un escull per a què molts ciutadans i ciutadanes visquin en condicions d’igualtat i ple accés a drets. El racisme no és una qüestió aliena i llunyana que afecta altres països: el nostre també té una història i un present que condicionen la forma en què percebem i tractem les persones racialitzades.

> Llegeix el comunicat complet del Consell Municipal de la Immigració (al qual s’ha adherit també el Consell Municipal del Poble Gitano).