Comunicat del CMIB davant la problemàtica amb les cites d’estrangeria

Estrangeria. El CMIB demana al Govern Estatal que prengui mesures i reverteixi el col•lapse a les oficines d’estrangeria.

Davant la situació continuada de col·lapse a les oficines d’estrangeria, agreujada ara per la situació de crisi social i econòmica derivada de la COVID-19, el Consell Municipal d’Immigració (CMIB) ha realitzat un comunicat en què realitza un conjunt de peticions al govern de l’Estat Espanyol.

El col·lapse dels sistemes de cita prèvia per aconseguir la Targeta d’Identitat d’Estranger (TIE), així com per accedir al procediment de protecció internacional, perjudiquen greument desenes de milers de veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona. Les conseqüències de no disposar del TIE comporten situacions d’irregularitat sobrevinguda, fet que menyscaba la possibilitat de qualsevol persona migrada de tenir una vida autònoma i estable. Alhora, la venda de cites prèvies per accedir a l’Oficina d’estrangeria denunciada per entitats i associacions, representa una clara discriminació al dret a un accés àgil i eficaç a l’Administració Pública.

Per tot l’exposat, el CMIB demana al govern de l’Estat que es responsabilitzi i actuï envers els drets i llibertats de les persones migrades, i garanteixi que puguin renovar les seves targetes de residència i treball al nostre país.

Podeu llegir el contingut complet del comunicat al següent enllaç, on es detallen el seguit de peticions fetes al govern estatal.

Més informació