Renovació de les entitats d’Acollida i de Refugi o asil al CMIB

Convocatòria. Període de sol·licitud entre els propers dies 5 i 12 de juny.

L’any 2011, el Consell Municipal d’Immigració de Barcelona (CMIB) va aprovar en el seu Reglament intern la incorporació, com a membres del Consell, de representants de les entitats d’acollida i que treballin per a les persones sol·licitants de refugi o asil.

El procediment per a la incorporació s’inicia amb cada legislatura, i en aquest sentit, després de les eleccions municipals del passat 26 de maig, s’obre el procediment per a la incorporació d’aquestes entitats.

En el reglament es determina que aquest grup d’entitats no serà superior al 25% del total d’entitats de persones immigrants membres i en aquesta ocasió es podran incorporar 9 entitats, que hauran de complir els requisits següents:

  • Ser entitats legalment constituïdes i sense afany de lucre
  • Tenir la seu social a la ciutat de Barcelona
  • Acreditar la seva activitat a la ciutat per un període mínim de 5 anys

Aquelles entitats interessades podran presentar la seva sol·licitud a partir de les 10 hores del  proper dia 5 de juny, i fins el 12 de juny, tant de manera telemàtica (portal de tràmits) com presencial (Oficines d’atenció ciutadana).

En cas de presentar-se més sol·licituds que places, la incorporació de les entitats que compleixin els requisits es durà a terme per estricte ordre d’arribada de sol·licitud.