• Inici
  • / #BarcelonaEspigola - La Marga

#BarcelonaEspigola - La Marga

La ciutat de Barcelona disposa de més de 3.300 tarongers, que representen aproximadament un 1,5% dels 202.000 arbres que poblen la ciutat. El districte amb més tarongers de taronja amarga és Sant Andreu, amb un 35% del total de la ciutat.

#BarcelonaEspigola és un projecte per donar una segona vida a les taronges amargues i convertir-les en melmelada. L’Ajuntament de Barcelona, després de l’èxit de la prova pilot iniciada al Districte de Sant Andreu el 2021, es va plantejar ampliar la iniciativa a altres districtes de la ciutat. Parcs i Jardins ha impulsat el projecte amb els districtes, i el gestiona la Fundació Espigoladors, entitat dedicada a fomentar l’aprofitament alimentari i el dret a l’alimentació.

Aquesta iniciativa s’emmarca en l’eix 3 del Pla Natura: amb i per la ciutadania i en l’Estratègia de l’Alimentació Sostenible 2030. Parcs i Jardins contribueix en fer una ciutat més saludable des que no s’apliquen productes fitosanitaris als arbres i al sòl. L’Agència de Salut Pública de Barcelona és l’encarregada d’analitzar tant les taronges en cru com la melmelada per assegurar la qualitat del producte final.

Amb #BarcelonaEspigola contribuïm a aquelles iniciatives d’economia circular i verda que fomenten la participació ciutadana amb l’objectiu d’avançar cap a una ciutat més sana, justa i sostenible.

 

Campanya 2024

Els passats dies 2, 3, 4 i 5 de febrer, per tercer any consecutiu, s'han espigolat els carrers de sis districtes de la ciutat amb l’objectiu de promoure l’aprofitament dels aliments. L’acció s'ha portat a terme als districtes de Gràcia, les Corts, Sant Martí, Ciutat Vella i Sant Andreu, i enguany s’hi ha incorporat l’Eixample. Més de sis-cents voluntaris i voluntàries d’entitats i veïns i veïnes dels districtes han participat en les espigolades, coordinades per la Fundació Espigoladors.

El projecte també inclou accions de comunicació i sensibilització més enllà de les espigolades, de manera que contempla una sèrie de tallers destinats tant a les entitats que participen en l’espigolada, com a centres educatius o altres col·lectius que s’acorden a cada districte, i en els que es proposa un debat sobre la problemàtica del malbaratament alimentari, es comparteixen les iniciatives d’aprofitament, bones pràctiques de consum i reflexions al voltant del dret a una alimentació saludable i sostenible.

Les taronges recollides es processen i transformen en melmelada de taronja amarga a l’obrador social es im-perfect. Una melmelada batejada amb el nom de La Marga, que els pròxims mesos es distribuirà a entitats socials dels districtes que atenen persones que pateixen situacions de pobresa alimentària o altres situacions d’exclusió o vulnerabilitat social.

 

Més informació:

 

Preguntes Freqüents:

Com podem localitzar els tarongers o altres espècies de l’arbrat viari de Barcelona?
L’Atles de biodiversitat de Barcelona és l’eina que ens ajuda a visualitzar una part important d'informació sobre els espais verds urbans. És un mapa de la ciutat de Barcelona dividit en els 73 barris que permet conèixer les diferents espècies d’arbres, plantes, ocells, papallones o animals vertebrats entre altres, de manera independent o conjunta.
Anar a l'Atles

Quants tarongers hi ha a Barcelona?
La ciutat de Barcelona te més de 3.300 tarongers, que representen aproximadament un 1,5% dels 202.000 arbres que poblen la ciutat. 

Com es distribueixen els tarongers segons els districtes?
El districte amb més tarongers amargs és Sant Andreu, on hi ha més de 1.100 exemplars d’aquest arbre fruiter, és a dir, un 35% del total de la ciutat. Sant Martí en té prop de 500; Gràcia, prop de 300; Ciutat Vella, 200,i les Corts, uns 70.  

Cada quant es fa la poda dels tarongers?
Parcs i Jardins fa una poda en verd dels tarongers cada 4-5 anys. No és una poda en la qual es treuen les taronges, és una poda de sanejament de la capçada.  

Quins carrers o jardins s’espigolen? Pel que fa als barris i els carrers, per què aquests i no uns altres?
Parcs i Jardins, els districtes i Espigoladors hem escollit els carrers on podíem tenir més èxit en l’espigolada (nombre d’arbres amb suficients taronges pels pots de melmelada que s’han d’elaborar, carrers amb més pacificació del trànsit, la qual cosa afavoreix una bona espigolada, etcètera). Segons els resultats d’aquest any, l’any vinent podrem traslladar l’espigolada a altres barris (un barri/districte cada any), prèvia repetició de les analítiques que s’han fet de les mostres de taronges.

Quines són les ordenances, la garantia de seguretat alimentària i l'assegurança de riscos?
El títol 7 de l’Ordenança de medi ambient (OMA), relativa als espais verds, la biodiversitat i la protecció dels elements vegetals, prohibeix accions determinades, entre les quals consta “tallar o arrencar flors, branques, fruits, llavors i arrels” (article 73-3 i 73-5). Tallar o arrencar són accions que impliquen certa violència, però no ho són collir o recol•lectar amb coneixement i les eines adients. L’article 73-1.2 estableix que estan permeses, amb llicència municipal prèvia, les activitats o els actes socials o culturals sempre que no impliquin risc per a la conservació de les zones verdes o la biodiversitat, siguin compatibles amb la utilització pública de l’espai, i sempre que es tracti d’una activitat sostenible (article 71-5). En definitiva, a la llum de l’OMA, l’activitat de recol•lecció de fruits en espais verds de titularitat municipal és possible sempre que s’obtingui la preceptiva llicència municipal, es protegeixi i es conservi l’espai i la biodiversitat i es tracti d’una activitat sostenible amb una finalitat no lucrativa, social o cultural. És important recordar que les taronges i altres fruits dels arbres de la ciutat no són aptes per al consum sense passar per un control de qualitat i seguretat alimentària.
També cal tenir en compte que, pels diferents riscos de l’activitat, cal disposar d’una assegurança per a les persones i de riscos a tercers. 

Garantia sanitària de la melmelada. Quins són els productes fitosanitaris?
Des de la Mesura de govern d’erradicació de l’ús del glifosat, no s’usen herbicides a l’espai públic, per tant tampoc als escocells de l’arbrat viari. Parcs i Jardins tampoc aplica productes fitosanitaris a l’arbrat viari, excepte en casos excepcionals de plagues que puguin afectar la salut (p. ex. l’eruga processionària). 

Garantia sanitària de la melmelada. Com són les analítiques de les taronges en cru?
El 2021 l’ASPB va fer analítiques de taronges en cru, sense rentar i rentades (HAP, metalls pesats i compostos orgànics/pesticides). Els resultats dels paràmetres analitzats en les mostres en brut van ser inferiors als límits de quantificació de la tècnica analítica corresponent, excepte la presència de plom en una mostra, però que complia amb el límit fixat per la normativa vigent. En el cas de les mostres rentades, tots els valors van sortir per sota dels límits de quantificació.
El 2022 i 2023 s’ha repetit l’analítica amb les taronges rentades, i tots els valors han sortit per sota dels límits de quantificació.

Garantia sanitària de la melmelada. Quines són les analítiques de les melmelades elaborades?
Cada any es  duen a terme les analítiques microbiològiques obligatòries per la normativa vigent, tant per part de l’ASPB com de l’obrador que en fa la transformació. Tant els resultats d’anys anteriors com aquest han estat els correctes.

 

 

Pots de melmelada
Espigoladors a Ciutat Vella
Espigolada al pati amb gent recollint taronges
Espigolada a un Monestir amb famílies
Espigolada joves institut
Caixa amb taronges dels espigolers
Persones espigolant al rector
Pots de melmelada
Espigoladors a Ciutat Vella
Espigolada al pati amb gent recollint taronges
Espigolada a un Monestir amb famílies
Espigolada joves institut
Caixa amb taronges dels espigolers
Persones espigolant al rector