Coordinación de infraestructuras y redes de transporte de la ciudad

Coordina i fa el seguiment de l'evolució de les gran infraestructures i les obres a l'espai públic de la ciutat derivades d'elles, impulsant l'aplicació dels criteris municipals.

 

Funcions:

Coordinar i realitzar el seguiment de projectes d'infraestructures i xarxes de transport a la ciutat de Barcelona. Coordinar les entitats i els sectors involucrats per al desenvolupament de projectes de grans infraestructures de transport. Seguir els plans, projectes i obres d'infraestructures i xarxes ferroviàries i dels ports de la ciutat, impulsant l'aplicació dels criteris municipals en el seu desenvolupament. Participar i realitzar el seguiment de la redacció de projectes d'infraestructures d'altres administracions, verificant que la solució projectada compleix tota la normativa específica de l'Ajuntament de Barcelona amb especial atenció a la integració urbana. Coordinar i fer el seguiment de l'evolució dels processos d'al·legacions en relació a plans o projectes d'infraestructures de transport.

Fem el seguiment de la planificació i de la redacció de projectes de les adaptacións de les estacions de metro a PMR en concret ara s’estan redactant els projectes de PMR de Putxet, Sarrià, Jaume I i en breu s’iniciaran 4 projectes més; està en obres Poble Sec i en breu s’inicien les obres de Poblenou i Peu Funicular.

Per altra banda també fem el seguiment de la L9.

Per part del Ministeri tenim la responsabilitat de fer el seguiment de les obres viàries: Actualment tenim dels Accessos Viàris al Port de Barcelona (adjudicades aquest darrer any) i estudi d’ampliació Ronda Litoral.

Quant a temes ferroviàris del Ministeri seguint els projectes de la Sagrera i també d’ Accessos Ferroviàris al Port de Barcelona que estan en redacció (encara). També caldrà fer el seguiment del projecte i construcció de la Llançadora a l’Aeroport que es vol fer en breu.

Quant a temes de Ports, estem fent estudis sobre el Port Fòrum i els problemes de sobrepasament i en Port Olímpic està tot el tema de millora global del port.

Per altra banda també fem el seguiment de Integritat estructural: això vol dir que qualsevol estructura o obra que actui i pugui ser susceptible d’afectar la integritat estructural de qualsevol estructura (parquings, tunels, estructures ferroviàries soterrades, etc.) i son els responsables de fer complir la ordenança d’auscultació de les obres en aquests aspectes.