Oferta educativa per menors de 4 anys

Les Escoles Municipals de Música de Barcelona Can Ponsic, Eixample i Nou Barris ofereixen tallers de música per a nadons i els més petits, adreçats a infants de dos mesos a cinc anys d’edat, acompanyats dels seus pares i/o mares.

La música incideix d’una manera natural en els aspectes motors, cognitius i emocionals dels infants. A través del repertori de cançons, jocs de falda i de la manipulació d’instruments (petita percussió i joguines de so) que es proposen en aquests tallers, els infants reben una estimulació afectiva única a través de la veu i en contacte amb els seus referents més pròxims.

Informació tallers per a nadons

Com a conseqüència de la pandèmia no es van poder realitzar els tallers de nadons de l'edició hivern/primavera (Sol solet i Virolet) i tots els de l'edició primavera (Ballmanetes, Arri arri tatanet i Salta Miralta) del passat curs. 

L'escola oferirà poder realitzar aquests  tallers a les famílies que ja els van començar (Sol solet i Virolet) i els que van poder accedir mitjançant sol·licitud a l'edició de primavera, seguint ordre del sorteig i amb un màxim de 7 places per taller. En el cas de tenir places vacants aquestes s'oferiran seguint el procediment habitual a través d'aquesta pàgina obrint un període d'inscripció a partir del 15 de setembre

>> Consulta de resultats