Barcelona Cultura

Collection

Explore


10 rals Motius ornamentals

Brazil, 1844 - 1846

Tipus de segell emès per a ser posat en circulació a l'Imperi del Brasil, estat creat l'any 1822 arran de la declaració d'independència respecte de l'Imperi de Portugal i que va tenir vigència fins al 1889. Aquest territori es correspon amb el de l'actual República Federativa del Brasil.

Larger image
Close

DETAIL

Title 10 rals Motius ornamentals
Inventory number MGPB 047642
Dating 1844 - 1846
Provenance Brazil
Dimensions 1.9 x 2.3 cm
Material paper (fiber product)
Technique printing (process)
Inscriptions 10


Bibliography Museo Postal y Filatélico de Barcelona. Catálogo ilustrado de la valiosa e importante colección de sellos de correo de Ramón de Marull Huguet donada a la Ciudad de Barcelona e instalada en el Palacio de la Virreina. Segona edició. Barcelona: 1962.