Barcelona Cultura

Collection

Explore


10 cèntims Daniel Webster

Panama, 1904

Tipus de segell dels Estats Units d'Amèrica de l'any 1902, reemès l'any 1904 amb una sobrecàrrega que l'habilitava per a ser utilitzat a la Zona del Canal de Panamà, territori situat a banda i banda del canal que va pertànyer als Estats Units d'Amèrica -país responsable de la construcció i del finançament del canal- des de l'any 1904 fins al 1979.

Also belongs to:

Singulars: →  Les emissions filatèliques de la Zona del Canal de Panamà
Larger image
Close

DETAIL

Title 10 cèntims Daniel Webster
Inventory number MGPB 056704
Dating 1904
Provenance Panama
Edition place United States of America,Lloc d'edició
Dimensions 2.4 x 2.1 cm
Material paper (fiber product)
Technique printing (process)
Inscriptions SERIES 1902 / UNITED STATES OF AMERICA / 10 / 10 / 1782 / WEBSTER / 1852 / POSTAGE / TEN CENTS
CANAL ZONE / PANAMA

Bibliography Museo Postal y Filatélico de Barcelona. Catálogo ilustrado de la valiosa e importante colección de sellos de correo de Ramón de Marull Huguet donada a la Ciudad de Barcelona e instalada en el Palacio de la Virreina. Segona edició. Barcelona: 1962.