Jordi Coca Gayarre

Nascut a Barcelona el dia 8 de desembre de 1929. Fill d'Assumpció Gayarre, nascuda l'any 1900 i teixidora de La Sedeta des del 1914.

Altres vídeos de Jordi Coca Gayarre

Jordi Coca Gayarre - Telers - La feina als telers

"(E.: Llavors, entra ja com a teixidora?) Segurament que no, segurament entraria primer com a aprenenta, però de teixidora... era lo seu."