Ramona Martín Moix

Nascuda a Barcelona el 22 de setembre de 1915. Deixa d'estudiar amb 12 anys per treballar, primer, com a aprenenta de sastre, després com a brodadora i finalment, amb 14 anys, va entrar a la fàbrica tèxtil dels Merinos (entre els carrers de Bailèn i de Quevedo), com a aprenent de teixidora. Deixa aquesta feina als 30 anys per entrar a La Sedeta, com a teixidora, l'any 1945, per poder gaudir de la cartilla de racionament. Ramona Martin Moix va morir a Barcelona, el 2 de març de 2019.

Altres vídeos de Ramona Martín Moix

Ramona Martín Moix - Telers - L'encarregat i el gerent

"Mira, el director general era l'Amadeu. Aquest no entrava pels telers, no, no; aquest només el veia jo enraonar amb el Sec, fora, pel despatx, però dintre la fàbrica, no. Dintre la fàbrica hi havia el Sec, que era l'encarregat de baix. Jo coneixia l'encarregat de baix, els de dalt, no, però també n'hi havia als ordidors i això, però jo no en coneixia cap. Jo només coneixia el de la planta dels telers, que era el Sec. El Sec era la sombra... Era més serio... Era prim i era sec, ningú sabia que es deia Guillem. Aquest entrava i anava per aquí i anava per allà. Un dia, entra i hi veu una que estava fent ganxet als telers amples. [...] Surt per allà on hi ha el bar i la que estava fent ganxet tira lo que estava fent al calaix. Arriba, com si no hagués vist res, mira per allà, treu el cabdell i comença a desfer fins a la punta. Això li va fer el Sec a aquesta dona."