Jordi Coca Gayarre

Nascut a Barcelona el dia 8 de desembre de 1929. Fill d'Assumpció Gayarre, nascuda l'any 1900 i teixidora de La Sedeta des del 1914.

Altres vídeos de Jordi Coca Gayarre

Jordi Coca Gayarre - Telers - L'espionatge

"(E.: Vostè treia el nas des del carrer Sicília, aprofitant que les finestres eren baixetes... Com a nen, buscava la mare i la cridava?) Sí. (E.: [...]) Sí, no, no, això va ser una vegada que es veu que altres criatures, altres persones ja no tan criatures, feien el mateix, i des de sota amb una llançadora a lo millor els feien així, bam-bam-bam, i els espantaven i aquell dia m'ho van fer a mi també. I, ah!, hahaha, i la meva mare va venir dient: 'Eh, eh!, és el meu fill, és el meu fill!' Haha!"