Jordi Coca Gayarre

Nascut a Barcelona el dia 8 de desembre de 1929. Fill d'Assumpció Gayarre, nascuda l'any 1900 i teixidora de La Sedeta des del 1914.

Altres vídeos de Jordi Coca Gayarre

Jordi Coca Gayarre - Telers - La permanent

"És un fet que cada setmana posaven, penso, entre una sèrie de dones, 3 pessetes cada una per la permanent, la permanent del cap. Eren 3 pessetes i era una rotativa, o sigui que la permanent, aleshores, costava 60 pessetes, i entre 10 o 12 o les que siguin posaven 3 pessetes cada una i cada setmana li tocava a una fer-se la permanent o el que fos amb 60 pessetes."