You are here

Els processos de transformació urbanística tenen un impacte sobre l’economia dels sectors on es troben. En el cas de la Marina del Prat Vermell, el teixit industrial existent es veu afectat i suposa en molts casos la relocalització de les empreses ubicades en l’àmbit.

El planejament aprovat preveu que alguns dels edificis d’activitat econòmica existents es puguin mantenir i integrar en les noves ordenacions, però no sempre és així. Per aquest motiu, des de l’Oficina de la Marina i Barcelona Activa s’està duent a terme un acompanyament a les empreses afectades en el procés de transformació dels diferents sectors, de manera proactiva o bé a petició dels mateixos interessats.

Aquest acompanyament consisteix en facilitar informació de les fases del desenvolupament urbanístic, i donar suport i ajut en la recerca activa de noves localitzacions, i també assessorament en estratègia empresarial i en la cerca de finançament.

 

Les línies d’actuació són les següents:

  • Informació sobre la situació urbanística de l’empresa, dels terminis i del conjunt del procés del desenvolupament urbanístic.
  • Visites a les empreses per tal de conèixer les seves instal·lacions i condicions per poder oferir un millor assessorament.
  • Acompanyament a les empreses afectades en el procés de transformació.
  • Recerca activa de nova localització, si és possible en zones properes.
  • Assessorament d’ajuts i finançament.