You are here

El repte actual del barri de la Marina és reconèixer la singularitat de la seva ubicació i millorar la connectivitat de l’àmbit amb la ciutat i els espais oberts que el rodegen. Per aquest motiu serà necessari millorar la xarxa de transport públic que el relaciona amb la resta de la ciutat.

La mobilitat s’ha analitzat des d’un punt de vista global, considerant les àrees residencials existents i els sectors econòmics que l’envolten, Fira, Districte 38, Zona Franca, etc.

La transformació de la Marina és una oportunitat per dotar el barri dels estàndards de mobilitat actuals i garantir una bona convivència entre la mobilitat quotidiana i la generada per l’activitat econòmica de l’àmbit.

 

Les línies d’actuació són les següents:

  • Millorar l’accessibilitat de l’àmbit: Vial del Peu de Montjuïc amb una connexió per transport públic, carril bici i vianants; priorització de l’obertura de les parades de metro de l’L10; nous serveis d’autobús pel peu de Montjuïc i a través del parc; transformació del Pg. de la Zona Franca com a eix cívic; formalització del carrer del Foc com a eix estructurant entre Montjuïc i la Marina; resoldre la permeabilitat del nus entre el Pg. de la Zona Franca i el carrer A, i potenciar l’eix Joan Carles I i el carrer 5.
  • Avançar vers una mobilitat més sostenible: Fer un viari pacificat (zona 30) amb voreres amples i paviments sonoreductors; dissenyar itineraris exclusius per a vianants i garantir la permeabilitat del teixit pels desplaçaments a peu; ampliar l’oferta d’aparcaments de bici (en zones d’intermodalitat, equipaments i zones verdes); col·locar la majoria dels aparcaments de vehicles fora de calçada.
  • Garantir una bona convivència entre la mobilitat quotidiana i la generada per l’activitat econòmica: carrils bici segregats als eixos principals, microplataformes logístiques; eix prioritari de bus a l’interior del barri pels carrers Plom i Cisell. Permeabilitzar el recinte firal de Gran Via i els seus entorns, impuls dels plans de mobilitat d’empresa.