You are here

La participació fomenta la col·laboració en l'elaboració, el seguiment i l'avaluació de les polítiques públiques. Per aquest motiu s’han posat en marxa diversos grups de treball i comissions amb les diferents entitats i interessats per al seguiment, difusió i impuls del projecte, així com processos de participació ciutadana.

La intervenció en aquests grups és oberta i permet treballar conjuntament per millorar el desenvolupament del projecte.

Pel que fa a la governança, s’ha posat en marxa l’Oficina de la Marina amb la missió d’impulsar el desenvolupament del barri a diferents nivells. Té una clara visió transversal i de coordinació de tots els operadors públics i privats.

 

Les línies d’actuació són les següents:

  • Generar un espai de seguiment del projecte de transformació urbana amb el veïnat (tant del nou barri com dels barris existents) i entitats de la Marina. Aquest espai és la Comissió de seguiment de la Marina. Fomentar i dinamitzar els processos participatius vinculats a noves urbanitzacions i nous equipaments.
  • Accions de comunicació i/o difusió del projecte adreçades a la ciutadania en general.
  • Omplim els buits: Potenciar l’ús d’aquests espais i reforçar el sentiment de cura envers l’espai públic, a partir de la recollida de propostes veïnals i d’entitats.
  • Apropament de l’Administració amb un nou espai al barri: Oficina de la Marina, districte, Foment de Ciutat, Barcelona Activa, Habitatge, etc.