You are here

El patrimoni és un dels més ferms signes d’identitat d’una col·lectivitat. La transformació de la Marina té la voluntat de fomentar el sentiment de pertinença al barri i posar en valor els elements d’interès arquitectònic i paisatgístic que han perdurat en el temps tot i tractar-se d’un territori de grans transformacions.

Fins a principis del s. XIX, la Marina del Prat Vermell tenia un caràcter predominantment agrícola. L’any 1818, la inauguració del Canal de la Infanta, que portava aigua del Llobregat, va suposar la substitució dels conreus de secà per regadiu. A finals del s. XVIII es van començar a ubicar els prats d’indianes, com el del «Prat Vermell» que va donar nom al barri. A partir de 1847, amb la prohibició d’ubicar fàbriques en la ciutat emmurallada, van començar a construir-se les primeres indústries.

L'Exposició Universal, l’any 1929, va motivar la construcció de les Cases Barates per traslladar els barraquistes que vivien a la muntanya de Montjuïc. Als anys 20 la construcció del Port Franc de la Zona Franca, va suposar la desaparició de les platges i del barri de Can Tunis. Als anys 50 es van dur a terme actuacions d’habitatge públic com Can Clos i el Polvorí; i als anys 60 es van construir els barris de la Vinya i Foment. L’empresa Seat va construir també habitatges per als seus treballadors.

 

Les línies d’actuació són les següents:

  • Reforçar el valor dels elements i edificis amb valor patrimonial i paisatgístic com a factor de qualitat de vida i sentiment de pertinença al barri.
  • Reconeixement dels teixits residencials existents compatibles amb les noves ordenacions, com els habitatges de la colònia Santiveri.
  • Integració i posada en valor dels edificis catalogats i d’interès arquitectònic o paisatgístic en les ordenacions dels Plans de Millora com a part de fàbrica del Prat Vermell, com la Colònia Bausili, edifici Seat, casa Santiveri, xemeneia, etc.
  • Recuperació d’elements d’infraestructura històrica com el Canal de la Infanta, camins de Montjuïc, camí antic de València, camí de l’Esparver, etc.
  • Posar en valor els elements patrimonials de la muntanya de Montjuïc propers al barri com són les sitges ibèriques, la Pedrera Romana, castell de Port, etc.