You are here

Actualment, el teixit comercial i de proximitat del barri es troba fonamentalment al nucli d’Eduard Aunós, on es concentra la majoria de la població prèvia a la transformació.

El desenvolupament del diferents sectors, mitjançant Plans de Millora Urbana, possibilitaran la construcció de nous edificis d’activitat econòmica i d’habitatge i també de zones verdes i equipaments necessaris per al nou veïnat.

Per donar resposta al requeriment de comerç i serveis de proximitat de la nova població es preveu que part del sostre d’activitat econòmica estigui ubicat en locals a les plantes baixes dels edificis residencials, garantint la mixtura d’usos en cada sector. Aquests locals, per les seves dimensions i accessibilitat, milloraran la percepció de qualitat i seguretat de l’espai públic al llarg de totes les hores del dia.

La ubicació del Mercadet de la Zona Franca i el seu impuls, en els entorns del carrer de Mare de Déu de Port també pot contribuir a millorar el teixit comercial de la zona.

 

Les línies d’actuació són les següents:

  • Promoure activitats d’economia social, cures i cultura.
  • Promoure un pla de dinamització de les plantes baixes.
  • Impuls a l’establiment d’activitat econòmica als locals buits: donar suport i acompanyament per a l’establiment d’activitat econòmica de proximitat als baixos previstos.
  • Promoure un nou mercat municipal al centre del barri, a prop del parc de les Tretze Roses, que faci de motor del comerç de proximitat.