You are here

A l’àmbit de la Marina es preveu una transformació progressiva d’un teixit industrial a un teixit mixt amb un 73,37% d’ús residencial (uns 12.000 habitatges) i un 26,63% d’usos no residencials.

Una part dels usos no residencials es correspon a edificis ja existents que degut a les seves característiques es podrien mantenir i integrar en les noves ordenacions. D’aquesta manera es dona continuïtat a algunes de les activitats econòmiques ja implantades al barri.

Es preveu que una part de l’activitat econòmica s’ubiqui en nous edificis, però també en les plantes baixes dels edificis residencials de manera que hi hagi una mixtura d’usos en cada un dels sectors.

 

Les línies d’actuació són les següents:

  • Promoure l'activitat sostenible i de qualitat.
  • Construcció de nou sostre d’activitat econòmica, (315.420 m²) per impulsar la localització d’activitat econòmica diversa.
  • Reconeixement d’aquells edificis que es poden mantenir i integrar en les ordenacions dels Plans de Millora.
  • Programa pilot del Pla d’Impuls d’Economia Cooperativa, Social i Solidària.
  • Donar continuïtat a les actuacions engegades pel Pla de Barris en qüestions de desenvolupament econòmic.