Esteu aquí

Presentació

La Meridiana es vol transformar en un eix cívic de ciutat, en què la mobilitat flueixi tant transversal com longitudinalment entre els barris oferint en cada secció o tram les solucions que requereixin.

Com a objectiu prioritari té el de convertir-se en un espai públic amable i proper a les persones, confortable i humanitzat, a mida dels veïns i veïnes. I vol fer-ho sobre un projecte global a desenvolupar per fases.

Criteris per a la transformació

Els criteris que regeixen la futura transformació de l'avinguda són:

  • Reconvertir l’avinguda Meridiana, des de l'autopista al carrer, eix cívic de referència per a la ciutat.
  • Crear un eix cívic on s’integrin els barris, amb solucions urbanes, paisatgístiques, arquitectòniques, d’enginyeria i mobilitat, i de participació i apropiació social.
  • Aconseguir que l’avinguda esdevingui un espai públic articulador, generador d'una xarxa d'espais d'estada i de recorreguts verds. Que la vegetació, els espais de lleure infantil i el mobiliari urbà convidin a la ciutadania a viure-la.
  • Fer una reforma integral dels espais: la il·luminació, la distribució del mobiliari urbà, els parcs infantils i les zones verdes existents, amb l'objectiu d'humanitzar i fer més acollidora la via.
  • Que l’avinguda sigui un espai de mobilitat per al vianant: articular una xarxa de connexions amb l'entorn prioritzant el vianant, la bicicleta i el transport públic.  Perquè els veïns i veïnes no visquin la Meridiana com una barrera que divideix barris. 
  • Fer els canvis necessaris en la mobilitat per avançar en la pacificació: prendre les mesures necessàries per tal de prioritzar i facilitar l’ús del transport públic, la segregació del carril bici a la calçada i la recuperació de les voreres pels vianants, amb la conseqüent reducció del vehicle privat de motor.