Esteu aquí

Tram Independència - Mallorca

El 6 d'abril de 2019 van finalitzar les obres d’aquest primer tram de la nova Meridiana.

L'Ajuntament de Barcelona va presentar, el gener de 2018, els projectes per a iniciar la transformació dels primers trams per executar en el marc del procés de transformació de l'avinguda Meridiana en un eix cívic per la ciutat i els barris de l'entorn.

La nova Meridiana disposa de més espai per al vianant, ofereix més llocs d’estada i arbrat i dona més pes a la bicicleta i el transport públic. Es tracta del tram comprès entre el parc de les Glòries (carrer de la Independència) i el carrer de Mallorca, que es va executar entre juny del 2018 i abril del 2019, que està dividit en tres seccions diferents en funció de les característiques de cada espai. S’hi va destinar una inversió d'aproximadament 11 milions d’euros i es va actuar sobre una superfície total de 52.000 metres quadrats, amb una longitud de 800 metres.

Les intervencions que s’hi van impulsar tenien en compte tota la feina feta durant el procés participatiu desenvolupat durant mesos, amb més de 700 participants. S’hi van abordar tant la millora de tota l’avinguda com la potenciació dels eixos cívics transversals, que han de permetre connectar els barris a l’entorn de la Meridiana.

El procés es va desenvolupar amb perspectiva de gènere per treballar en detall, i a escala de carrer i cantonada, elements que poden millorar la vida quotidiana de les persones. Això permet definir eixos transversals, itineraris del dia a dia de les persones, definir actuacions prioritàries en les cruïlles, detectar punts foscos, etc. Aquesta mirada impregna la transformació que s’ha dut a terme i també totes les intervencions futures que es facin al llarg de l’avinguda.

 

Del carrer Independència al carrer d'Aragó

Aquesta secció del tram permet donar continuïtat al verd entre el parc de les Glòries i la rambla Guipúscoa, millorant la rambla central existent amb noves zones verdes, espais d'estada i esbarjo.

En aquest tram es deixa enrere la configuració de tres carrils de sortida (dos per a vehicles i un carril bus) i un únic carril d’entrada més dos cordons d’aparcament en semibateria. Així, la calçada passa a tenir dos carrils per banda (un per a vehicles i un carril bus), una rambla central de 16 metres d’amplada amb espai per al passeig i arbrat, i voreres amples (de 8,40 i 9,20 metres). Alhora, el carril bici està segregat i s’ubica a cada costat de la rambla.

 

Del carrer d'Aragó al carrer de València

En aquesta secció hi ha tres carrils per banda, de manera que se n’elimina un d’entrada (anteriorment n’hi havia quatre d’entrada i tres de sortida).

En aquest cas, l’espai verd central és de 9,50 metres d’amplada i inclou un nou carril bici bidireccional. Les voreres també són més amples (entre 11,40 i 11,80 metres) i hi ha espai per l’arbrat i la vegetació.

 

Del carrer de València al carrer de Mallorca

Finalment, aquesta secció redueix un carril d'entrada i la via queda amb tres carrils d’entrada i quatre de sortida (tres per a vehicles i un de bus).

L’espai destinat al vianant i la bicicleta és similar al tram anterior: un espai verd central que incorpora un carril bici bidireccional, més espai per als vianants a les voreres i increment de l’arbrat i vegetació. És la fase prèvia a la solució implantada a la secció entre el carrer d'Aragó i el carrer de València.

 

Estudis de mobilitat Glòries-Mallorca

L’Ajuntament va elaborar un estudi del comportament de la mobilitat en la futura Meridiana en l’àmbit Glòries-Mallorca. A partir de l’anàlisi de 123 punts diferents en dies laborables i en hora punta matinal (de 6.00 a 12.00 hores), es va comparar la situació d’aquell moment amb l’escenari futur, amb un carril menys en sentit d’entrada entre Mallorca i Aragó, pel que fa a l’afectació en les vies alternatives de circulació.

A la vista dels resultats, es va concloure que els canvis produïts per la nova secció de l’avinguda eren assumibles, ja que en general els nivells de servei no es veuen afectats per les actuacions realitzades a l’escenari futur i es mantenen o milloren totes les vies alternatives en gairebé totes les franges horàries.