Per poder fer sol·licituds, primer t'has de registrar. Un cop t’hagis registrat, pots demanar el bus indicant el codi de la parada en què pujaràs i de la parada en què baixaràs. 

Pots sol·licitar el servei en qualsevol moment. Com més anticipis la teva sol·licitud, millor podrem ajustar la teva petició. Si ho necessites, pots demanar un servei periòdic. Per exemple, cada dilluns, cada dia feiner, cada matí a una hora concreta, etcètera. 

Pots modificar el servei sol·licitat en qualsevol moment, per mitjà de l’app o del telèfon gratuït. La modificació s’acceptarà si, en fer el recàlcul, no afecta la resta de peticions.

També pots anul·lar el servei sol·licitat abans de l’hora de recollida sense cap penalització. Però, per al bon funcionament del servei, cal evitar cancel·lar amb poca antelació o de manera freqüent. Un ús abusiu de les cancel·lacions pot comportar un avís i, si la conducta persisteix, el bloqueig de la persona usuària.