Les mesures de govern són un instrument d’informació del Govern municipal que presenten accions d’interès general.

Mesura de govern sobre declaració d'emergència climàtica

Consell del Districte de Nou Barris, sessió del 13 de juliol de 2020

Mesura de govern sobre el Dret a l'Envelliment i Envelliment Actiu a Nou Barris

Consell del Districte de Nou Barris, sessió del 4 de juliol de 2018

Mesura de govern sobre el Pla de Barris de Roquetes

Consell del Districte de Nou Barris, sessió del 28 de novembre de 2017

Mesura de govern sobre el Consell Escolar Municipal

Consell del Districte de Nou Barris, sessió del 28 de novembre de 2017

Mesura de govern sobre el Pla de Barris de la Zona Nord

Consell del Districte de Nou Barris, sessió del 6 de juliol de 2017

Mesura de govern sobre el Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris

Consell del Districte de Nou Barris, sessió del 9 de març de 2017