Les mesures de govern són un instrument d’informació del Govern municipal que presenten accions d’interès general.

Mesura de govern per la promoció de la convivència a Nou Barris 2022

Consell Plenari del Districte de Nou Barris, sessió del 24 de maig de 2022

Pla d'Acció Social de Nou Barris 2022-2024

Dividit en cinc blocs: Dret a l’Habitatge, Drets Socials - Acció Social i Inclusió, Educació i Petita Infància, Innovació Social i Digitalització, i Dret al Treball

Mesura de govern sobre salut, salut mental i cures

Consell del Districte de Nou Barris, sessió del 14 d'octubre de 2021

Mesura de govern sobre declaració d'emergència climàtica

Consell del Districte de Nou Barris, sessió del 13 de juliol de 2020

Mesura de govern sobre el Dret a l'Envelliment i Envelliment Actiu a Nou Barris

Consell del Districte de Nou Barris, sessió del 4 de juliol de 2018

Pla de Desenvolupament Econòmic per a la reactivació econòmica de Nou Barris 2021–2024

Una aposta pel desenvolupament econòmic de proximitat i per posar en valor els actius i les oportunitats del territori