Les mesures de govern són un instrument d’informació del Govern municipal que presenten accions d’interès general.

Mesura de govern sobre la infància en risc a Nou Barris

Mesura de govern sobre la infància en risc a Nou Barris.

Mesura de govern sobre el Pla d’impuls i promoció de la convivència a Nou Barris

Consell del Districte de Nou Barris, sessió extraordinària del 20 de juliol de 2016.

Mesura de govern sobre el Dret a l'Envelliment i Envelliment Actiu a Nou Barris

Consell del Districte de Nou Barris, sessió del 4 de juliol de 2018

Mesura de govern sobre el Pla de Barris de Roquetes

Consell del Districte de Nou Barris, sessió del 28 de novembre de 2017

Mesura de govern sobre la recuperació de la memòria històrica a Nou Barris

Consell Plenari de Nou Barris, sessió del 2 de desembre de 2015

Mesura de govern sobre el Consell Escolar Municipal

Consell del Districte de Nou Barris, sessió del 28 de novembre de 2017