Els consellers i les conselleres de districte els proposen directament els grups polítics electes i són nomenats per l’alcalde o l'alcaldessa. El nombre de membres de cada grup polític ha de ser proporcional als resultats obtinguts al districte en les eleccions municipals per a cadascun dels partits o coalicions que s’hagin presentat al territori de cadascun dels districtes i que hagin obtingut un mínim del 5% dels vots del districte corresponent.

Sheila María Guerra Andrés
Sheila María Guerra Andrés
PSC

Sheila María Guerra Andrés

Consellera tècnica

Esther Flaquer Garcia
Esther Flaquer Garcia
Barcelona en comú

Esther Flaquer Garcia

Consellera coordinadora general

Rosa Martín Vega
Rosa Martín Vega
Barcelona en comú

Rosa Martín Vega

Consellera

Joaquim Sangrà Morer
Joaquim Sangrà Morer
ERC

Joaquim Sangrà Morer

Conseller assessor de la Presidència del Districte

Javier Barreña Flores
Javier Barreña Flores
PP

Javier Barreña Flores

Conseller coordinador general