Els consellers i les conselleres de districte els proposen directament els grups polítics electes i són nomenats per l’alcalde. El nombre de membres de cada grup polític ha de ser proporcional als resultats obtinguts al districte en les eleccions municipals per a cadascun dels partits o coalicions que s’hagin presentat al territori de cadascun dels districtes i que hagin obtingut un mínim del 5% dels vots del districte corresponent.

Janet Sanz Cid

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
Agenda CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

Regidora

Regidora del Districte de Nou Barris
Cinquena tinenta d'alcaldia
Direcció de l'Àrea d'Ecologia
Urbanisme i Mobilitat

Santiago Alonso Beltrán

Grup Municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidor.

President

President del Districte de Nou Barris
Regidor del Grup Municipal

Montserrat Benedí i Altés

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya
CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

Regidora adscrita

Regidora adscrita a Nou Barris
Regidora Portaveu adjunta del Grup Municipal d'ERC
Presidenta de la Comissió de Drets Socials
Cultura i Esports
Presidenta del Districte de Sant Andreu
Regidora adscrita a Sants Montjuïc

Alberto Fernández Díaz

Grup Municipal del Partit Popular
CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidor.

Regidor adscrit

Regidor President del Grup Municipal del PP

Carmen Andrés Añón

Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya
Agenda CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

Regidora adscrita

Regidora adscrita al Districte de Nou Barris
Regidora d'Infància
Joventut i Gent Gran
Regidora del Districte de Sant Andreu
Regidora Portaveu del Grup Municipal PSC
Regidora adscrita al Districte de Sants-Montjuïc

Raimond Blasi i Navarro

Grup Municipal Demócrata (PDeCAT)
CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidor.

Regidor adscrit

Regidor adscrit al Districte de Nou Barris
Regidor del Consell Municipal
President del Districte de Sant Martí

Alfred Bosch i Pascua

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya
CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidor.

Regidor adscrit

Regidor adscrit al Districte de Nou Barris
Regidor president del grup municipal d'ERC
Regidor adscrit al Districte de Ciutat Vella

Eulàlia Reguant i Cura

Grup Municipal CUP – Capgirem Barcelona
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

Regidora adscrita

Regidora adscrita al Districte de Nou Barris
Regidora presidenta del Grup Municipal de CUP-Capgirem Barcelona
Regidora adscrita al Districte de Sants-Montjuïc
Regidora adscrita al Districte de Les Corts
Regidora adscrita al Districte de Gràcia

Jennifer Coronado Ortega

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
CV (PDF)
Retribucions Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Consellera

Consellera del grup municipal BComú-E

Manuel Cubero Argente

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
CV (PDF)
Retribucions En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

Conseller

Conseller del grup municipal BComú-E

Esther Flaqué García

Consellera portaveu

Esther Flaqué García

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
CV (PDF)
Retribucions Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat

Consellera portaveu

Consellera del grup municipal BComú-E

José Juan Medina Rodríguez

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
CV (PDF)
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller

Conseller del grup municipal BComú-E

Yolanda Fortes Picas

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
CV (PDF)
Retribucions Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Consellera

Consellera del grup municipal BComú-E

Carolina Recio Cáceres

Consellera portaveu

Carolina Recio Cáceres

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
CV (PDF)
Retribucions En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

Consellera portaveu

Consellera del grup municipal BComú-E

Antonio Tallada Martínez

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
CV (PDF)
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller

Conseller del grup municipal BComú-E

Carlos Izquierdo Lázaro

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
CV (PDF)
Retribucions En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros.

Conseller

Conseller del grup municipal BComú-E

Núria Gaig Jané

Consellera portaveu

Núria Gaig Jané

Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya
Retribucions 32.040

Consellera portaveu

Consellera del grup municipal PSC-CP

Gabriel José García Duarte

Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller portaveu

Conseller del grup municipal PSC-CP

Mario García Gómez

Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller

Conseller del grup municipal PSC-CP

Félix Cogolludo Gamboa

Grup Municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
CV (PDF)
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller

Conseller del grup municipal C's

Juan del Olmo Fernández

Grup Municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
CV (PDF)
Retribucions 47.000

Conseller

Conseller del grup municipal C's

Noemí Martín Peña

Grup Municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
CV (PDF)
Retribucions 32.040

Consellera

Consellera del grup municipal C's

Francisco López Ribera

Conseller portaveu

Francisco López Ribera

Grup Municipal del Partit Popular
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller portaveu

Conseller del grup municipal PP

Javier Barreña Flores

Grup Municipal del Partit Popular
CV (PDF)
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs"

Vicepresident

Conseller del grup municipal PP

Abel Plana Campos

Conseller portaveu

Abel Plana Campos

Grup Municipal Demócrata (PDeCAT)
CV (PDF)
Retribucions 32.039,98 euros

Conseller portaveu

Conseller del grup municipal Demòcrata (PDeCAT)

Adrià Ventura Ramos

Conseller portaveu

Adrià Ventura Ramos

Grup Municipal Demócrata (PDeCAT)
CV (PDF)
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller portaveu

Conseller del grup municipal Demòcrata (PDeCAT)

Joaquim Sangrà Morer

Conseller portaveu

Joaquim Sangrà Morer

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya
CV (PDF)
Retribucions 32.040 euros

Conseller portaveu

Conseller del grup muncipal ERC-AM