Els consellers i les conselleres de districte els proposen directament els grups polítics electes i són nomenats per l’alcalde. El nombre de membres de cada grup polític ha de ser proporcional als resultats obtinguts al districte en les eleccions municipals per a cadascun dels partits o coalicions que s’hagin presentat al territori de cadascun dels districtes i que hagin obtingut un mínim del 5% dels vots del districte corresponent.

Carlos Izquierdo Lázaro
Carlos Izquierdo Lázaro
Barcelona en comú

Carlos Izquierdo Lázaro

Conseller Tècnic

Abel Plana Campos
Abel Plana Campos
PDeCAT – Unió – Demòcrates

Abel Plana Campos

Conseller

Juan del Olmo Fernández
Juan del Olmo Fernández
Ciutadans

Juan del Olmo Fernández

Conseller Assessor de la Presidència del Districte

Noemí Martin Peña
Noemí Martin Peña
Ciutadans

Noemí Martin Peña

Consellera

Núria Gaig Jané
Núria Gaig Jané
PSC

Núria Gaig Jané

Consellera