El Districte de Nou Barris ha engegat diferents projectes i programes per tal de millorar el seu territori i la vida dels veïns.

Pla d'Acció per la diversitat sexual i de gènere de Nou Barris 2022/2024

Pla d’Accions contra la soledat no desitjada de Nou Barris 2022 / 2023

Establint ponts cap a l'empatia

Pla de barris de la Prosperitat 2021-2024

Accions d’atenció i millora de les condicions de vida de la població del barri de la Prosperitat

Pla de barris del Turó de la Peira i Can Peguera 2021-2024

Accions d’atenció i millora de les condicions de vida de la població dels barris del Turó de la Peira i Can Peguera

Pla de barris de la Trinitat Nova 2021-2024

Accions d’atenció i millora de les condicions de vida de la població del barri de la Trinitat Nova

Pla de barris de les Roquetes i Verdun 2021-2024

Accions d’atenció i millora de les condicions de vida de la població dels barris de les Roquetes i Verdun