El Districte de Nou Barris ha engegat diferents projectes i programes per tal de millorar el seu territori i la vida dels veïns.

Pla de barris de la Trinitat Nova

Establir accions d’atenció i millora de les condicions de vida de la població de la Trinitat Nova.

Pla de barris de les Roquetes

Establir accions d’atenció i millora de les condicions de vida de la població de les Roquetes.

Pla de barris de la Zona Nord

Establir accions d’atenció i millora de les condicions de vida de la població dels barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona.

Pla d’acció pels drets socials a Nou Barris

Mesura de govern "Pla d’acció per la cohesió i els drets socials de Nou Barris 2016-2019".

Resum Executiu del Balanç de Mandat

Pla de Mobilitat del Districte de Nou Barris

Un document que neix amb l'objectiu d'assolir una mobilitat més sostenible, eficaç, equitativa i segura, concretada en una realitat singular com és la de Nou Barris.