El Districte de Nou Barris ha engegat diferents projectes i programes per tal de millorar el seu territori i la vida dels veïns.

Pla de barris de la Trinitat Nova

Establir accions d’atenció i millora de les condicions de vida de la població de la Trinitat Nova.

Pla de barris de les Roquetes

Establir accions d’atenció i millora de les condicions de vida de la població de les Roquetes.

Pla de barris de la Zona Nord

Establir accions d’atenció i millora de les condicions de vida de la població dels barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona.

Pla d’acció pels drets socials a Nou Barris

Mesura de govern "Pla d’acció per la cohesió i els drets socials de Nou Barris 2016-2019".

Pla per les persones grans que viuen soles de forma no volguda 2018 - 2021

L’objectiu és fer de Nou Barris un districte que es preocupa i s’ocupa del procés d’envellir, que vol incidir en l’exercici de drets d’aquest col·lectiu i reconèixer el dret a cuidar, a ésser cuidat, a viure en condicions dignes i a garantir el dret a la ciutat al llarg de la vida

Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris

Busca impulsar el desenvolupament local de Nou Barris i generar activitat econòmica equilibrada, sostenible i arrelada al territori, que contribueixi a satisfer les necessitats dels seus veïns i veïnes a partir d’una estratègia concertada amb els actors del districte.