El Districte de Nou Barris ha engegat diferents projectes i programes per tal de millorar el seu territori i la vida dels veïns.

Pla de barris de la Trinitat Nova

Establir accions d’atenció i millora de les condicions de vida de la població de la Trinitat Nova.

Pla de barris de les Roquetes

Establir accions d’atenció i millora de les condicions de vida de la població de les Roquetes.

Pla de barris de la Zona Nord

Establir accions d’atenció i millora de les condicions de vida de la població dels barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona.

Pla d’acció pels drets socials a Nou Barris

Mesura de govern "Pla d’acció per la cohesió i els drets socials de Nou Barris 2016-2019".

Pla especial d’establiments emblemàtics

Pla especial urbanístic de protecció i potenciació de la qualitat urbana.

Pla pel dret a l’habitatge 2016-2025

Pla d'actuació dels propers deu anys pel dret a disposar d'un habitatge digne.