El Districte de Nou Barris ha engegat diferents projectes i programes per tal de millorar el seu territori i la vida dels veïns.

Balanç de Mandat 2015 - 2019

Pla d'Equipaments del Districte de Nou Barris 2020-2030

La finalitat de l’estudi és disposar d’un balanç objectiu de les necessitats actuals d’equipaments com a base per a la planificació, així com també, revisar l’estat d’execució del Pla d’equipaments vigent (2010-2020).

Pla per les persones grans que viuen soles de forma no volguda 2018 - 2021

L’objectiu és fer de Nou Barris un districte que es preocupa i s’ocupa del procés d’envellir, que vol incidir en l’exercici de drets d’aquest col·lectiu i reconèixer el dret a cuidar, a ésser cuidat, a viure en condicions dignes i a garantir el dret a la ciutat al llarg de la vida

Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris

Busca impulsar el desenvolupament local de Nou Barris i generar activitat econòmica equilibrada, sostenible i arrelada al territori, que contribueixi a satisfer les necessitats dels seus veïns i veïnes a partir d’una estratègia concertada amb els actors del districte.

Pla pel dret a l’habitatge 2016-2025

Pla d'actuació dels propers deu anys pel dret a disposar d'un habitatge digne.

Programa de memòria històrica a Nou Barris

Programa per la dignificació i la recuperació de la memòria històrica de Nou Barris.

  •