L'estructuració en districtes de l'Ajuntament de Barcelona ha apropat la gestió municipal quotidiana a tots els racons de la ciutat. Cada un dels deu districtes disposa d'una estructura executiva diferenciada de la dels serveis centrals i gaudeix d'àmplia autonomia.

El regidor o la regidora de districte exerceix les facultats delegades per l’alcaldessa en les matèries que són competència dels districtes, sens perjudici de les corresponents als seus òrgans de govern.

 • Francesc Xavier Marcé Carol
  Regidoria del Districte
 • Gabriel José Duarte García
  Gerència del Districte
  • Eduard Fornells Pérez
   Guàrdia Urbana
  • Marta Rubio Alcañiz
   Direcció de Serveis Generals
   • Francesc Pera Soriano
    Departament de Recursos Interns
   • Ricardo Fernández Aranda
    Departament de Serveis Jurídics - Secretaria
   • Rosa Farga Mota
    Departament de Comunicació
  • Isabel Santaularia Carrasco
   Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
  • Manel Ferrer Sala
   Direcció de Serveis de Llicències i d'Espai Públic
   • Ramon Casanovas Mínguez
    Departament d'Obres i Manteniment
   • Manuel Jurado Mena
    Departament de Llicències i Inspecció