El Pla d’actuació municipal (PAM) estableix les línies prioritàries, els objectius i les actuacions de l’acció de govern i s’elabora a l’inici de cada mandat. És, per tant, el full de ruta municipal que orienta sobre quin model volem per a la nostra ciutat, fruit d’un procés de participació ciutadana, per construir, pensar i debatre les actuacions i prioritats d’aquest mandat.

Dins el PAM es troba el PAD, el Pla d’actuació de districte per als anys 2020-2023, que a Nou Barris ha estat aprovat amb data 14 de desembre de 2020 pel Consell Plenari del Districte.

Al document annex trobareu el PAD de Nou Barris, que ha estat elaborat pel Districte basant-se en les propostes elaborades pel mateix Ajuntament, la ciutadania, organitzacions i entitats socials, i també en les que provenen de cites presencials i que es troben sobre la taula perquè es consensuïn amb la resta de grups polítics amb representació a l’Ajuntament.

Al document podreu trobar:

Recuperem l’economia i fem-la més forta, més resilient i més diversificada

  

   Promoció econòmica, indústries creatives i competitivitat
   Economia verda, blava i circular
   Economia social
   Ocupació de qualitat
   Comerç i mercats, consum i alimentació
   Turisme

Reforcem l’atenció i la inclusió social

  

   Inclusió social
   Persones grans i envelliment
   Discapacitat
   Salut i cures
   Feminismes
   Infància
   Adolescència i joventut
   Migració i acollida
   Diversitat sexual i de gènere LGTBI
   Lluita contra la soledat

Impulsem una administració digitalitzada

  

   Administració propera, amb lideratge i solvent
   Transició digital i innovació tecnològica
   Transversalitat de gènere i polítiques del temps
   Transparència i bon govern
   Participació, acció comunitària i innovació democràtica
   Justícia global i diplomàcia de ciutats
   Agenda 2030

Accelerem la transició ecològica

  

   Transició ecològica
   Nou model energètic
   Verd urbà i biodiversitat
   Mobilitat sostenible i segura
   Residu zero

Enfortim la ciutat educadora, científica, cultural i esportiva

  

   Educació
   Ciència
   Cultura
   Esports
   Memòria democràtica
   Diàleg intercultural i pluralisme religiós
   Drets de ciutadania

Fem una ciutat més amable i segura

  

   Pla de barris
   Convivència, civisme, prevenció i seguretat
   Habitatge, rehabilitació i lluita contra la gentrificació
   Transformació i regeneració urbanes
   Actuacions metropolitanes