El Pla d’actuació municipal (PAM) estableix les línies prioritàries, els objectius i les actuacions de l’acció de govern i s’elabora a l’inici de cada mandat. És, per tant, el full de ruta municipal que orienta sobre quin model volem per a la nostra ciutat, fruit d’un procés de participació ciutadana, per construir, pensar i debatre les actuacions i prioritats d’aquest mandat.

Dins el PAM es troba el PAD, el Pla d’actuació de districte per als anys 2020-2023, que a Nou Barris ha estat aprovat amb data 14 de desembre de 2020 pel Consell Plenari del Districte.

Al document annex trobareu el PAD de Nou Barris, que ha estat elaborat pel Districte basant-se en les propostes elaborades pel mateix Ajuntament, la ciutadania, organitzacions i entitats socials, i també en les que provenen de cites presencials i que es troben sobre la taula perquè es consensuïn amb la resta de grups polítics amb representació a l’Ajuntament.

Al document podreu trobar:

Recuperem l’economia i fem-la més forta, més resilient i més diversificada

 • Promoció econòmica, indústries creatives i competitivitat
 • Economia verda, blava i circular
 • Economia social
 • Ocupació de qualitat
 • Comerç i mercats, consum i alimentació
 • Turisme

Reforcem l’atenció i la inclusió social

 • Inclusió social
 • Persones grans i envelliment
 • Discapacitat
 • Salut i cures
 • Feminismes
 • Infància
 • Adolescència i joventut
 • Migració i acollida
 • Diversitat sexual i de gènere LGTBI
 • Lluita contra la soledat

Impulsem una administració digitalitzada

 • Administració propera, amb lideratge i solvent
 • Transició digital i innovació tecnològica
 • Transversalitat de gènere i polítiques del temps
 • Transparència i bon govern
 • Participació, acció comunitària i innovació democràtica
 • Justícia global i diplomàcia de ciutats
 • Agenda 2030

Accelerem la transició ecològica

 • Transició ecològica
 • Nou model energètic
 • Verd urbà i biodiversitat
 • Mobilitat sostenible i segura
 • Residu zero

Enfortim la ciutat educadora, científica, cultural i esportiva

 • Educació
 • Ciència
 • Cultura
 • Esports
 • Memòria democràtica
 • Diàleg intercultural i pluralisme religiós
 • Drets de ciutadania

Fem una ciutat més amable i segura

 • Pla de barris
 • Convivència, civisme, prevenció i seguretat
 • Habitatge, rehabilitació i lluita contra la gentrificació
 • Transformació i regeneració urbanes
 • Actuacions metropolitanes