Comencen les votacions per als Premis Nou Barris 2023

27/03/2023 - 13:17 h

Teniu temps de triar entres les candidatures fins al 27 d’abril

Teniu temps de triar entres les candidatures fins al 27 d’abril

Comença el període per votar els guanyadors i guanyadores dels Premis Nou Barris 2023. Des d’avui i fins al 27 d’abril, podreu fer efectiva la vostra tria a través de la publicació mensual Línia Nou Barrisque ha habilitat un sistema online integrat dins de la seva edició digital, amb el benentès que cada persona només podrà votar una vegada per a cada categoria (es garantirà via control de la IP).

Candidatures finals

Aquesta és la relació de les candidatures:

Categoria individual masculina

  • Ginés Cuesta
  • Pablo Gonzalez

Categoria individual femenina

  • Amparo Cid

Categoria col·lectiva

  • Centre d’Estudis Populars i Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris
  • Xarxa d’Intercanvi de Coneixements Nou Barris
  • AE Nou Barris – UBAE
  • Club de bàsquet Nou Barris Turó de la Peira
  • Club de bàsquet Nou Barris

Qui és qui?

Ginés Cuesta

Nascut a Barcelona el 1945, és un veí del Verdun que, des de l’any 1962, ha immortalitzat en fotografies en blanc i negre l’evolució del barri. Tot aquest arxiu fotogràfic està dipositat a l’Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris. Les seves fotografies són un element imprescindible per preservar la memòria dels nostres barris.

Pablo Gonzalez

Creador i director de VOZES, una entitat musicosocial consolidada i dedicada al rescat pedagògic, ocupacional i ètic de la infància i la joventut mitjançant la instrucció i la pràctica col·lectiva de la música (coral i instrumental). Des dels inicis, treballa per a la integració i la cohesió amb nens, nenes i adolescents en contextos desafavorits i en entorns en risc o situació d’exclusió social.

Amparo Cid

Veïna de la Prosperitat, fa més de 20 anys que participa activament en la vida social del barri i col·labora de forma desinteressada per a la gent gran. Ha fundat les associacions de Gent Gran-Escola i Vida Sana Txi-Kung, i l’Associació Raig de Llum de Psicologia, Creixement Personal i Autoestima. Avui dia, i amb 91 anys, segueix ajudant persones que pateixen depressió i/o problemes d’autoestima i ha ajudat centenars de persones a superar els seus problemes.

Centre d’Estudis Populars i Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris

Entitat comunitària i sense ànim de lucre fundada oficialment el 20 de novembre de 1983 – enguany celebra els 40 anys – per la iniciativa d’un grup de dones i homes activistes culturals i veïnals de Nou Barris, sensibilitzats a cercar, recuperar, organitzar tècnicament, preservar i donar a conèixer el patrimoni històric, arquitectònic, documental i, en general la memòria social i popular de les persones i entitats de Nou Barris. L’entitat recull i divulga la història del districte i desenvolupa un paper fonamental en la recuperació i defensa del patrimoni, la història i la memòria de les persones, entitats i el paisatge.

Xarxa d’Intercanvi de Coneixements Nou Barris

Entitat del barri de Roquetes que treballa per promoure espais de participació a través de la formació i l’intercanvi de coneixements, focalitzant aspectes com el pensament crític, la solidaritat, l’autoestima o la salut, facilitant la integració i eliminant barreres culturals. Així, du a terme intercanvis de coneixements, jornades singulars i treball en xarxa. Tor plegat, en un context de comunicació mútua i de manera desinteressada. Aquest any celebra el 30è aniversari.

AE Nou Barris – UBAE

L’Associació Esportiva Nou Barris acull ja més de 400 participants i és una de les entitats fundadores de la UBAE (Unió Barcelonina d’Associacions Esportives), de què en forma part. Continua oferint a les escoles, així com a diversos centres esportius municipals de Nou Barris, una promoció esportiva de qualitat, avalada pel segell i les programacions unificades de les escoles esportives d’UBAE. A l’A.E. Nou Barris sempre han apostat per un servei de qualitat, i confien en el fet que l’aprenentatge i la pràctica de l’esport ens fa créixer com a persones i com a societat.

Club de bàsquet Nou Barris Turó de la Peira

L’Entitat treballa en sis escoles de Nou Barris duent-hi a terme tasques de formació esportiva i de valors inherents a l’esport. Perquè ningú no es quedi sense la pràctica de l’esport, l’entitat, a més de participar en l’homologació de beques de l’Ajuntament, té una línia d’ajuts econòmics que permeten que totes les nenes i nens puguin formar part del club sense diferència de perfil social, econòmic ni de procedència ni gènere. Enguany hi ha 280 persones que practiquen bàsquet en l’entitat. 220 persones tenen menys de 18 anys.

Club de bàsquet Nou Barris

Projecte nascut el 2011, situat a la Prosperitat, amb l’objectiu de promoure l’esport per a tothom per dur una vida saludable, i apropar, promocionar i fomentar el bàsquet a noies i nois d’educació infantil, primària i secundària de Nou Barris. També promou la millora de llur integració en l’entorn, i la igualtat de gènere en l’esport i en la vida, amb un èmfasi especial en la participació femenina en la pràctica del bàsquet. Estan presents en la competició oficial de la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ), federats en 10 categories diferents amb 16 equips, 262 jugadors/jugadores i 40 tècnics/tècniques.

El paper de la publicació Línia Nou Barris

Línia Nou Barris publicarà la convocatòria en les seves edicions en paper i digital, informant sobre les condicions i els mecanismes de participació i els mèrits de les persones candidates. De forma simultània, el Districte de Nou Barris publicarà aquesta informació a la seva pàgina web (www.ajuntament.barcelona.cat/noubarris) i editarà productes informatius per difondre la iniciativa.

Durant el període de votació, Línia Nou Barris publicarà entrevistes a les nou persones candidates en els seus mitjans en paper i digitals (web i xarxes socials). El Districte compartirà tota aquesta activitat a través dels seus canals comunicatius.

Tota la informació relativa a la votació es publicarà al web del Districte de Nou Barris, a les seves xarxes socials, i a les edicions digitals i en paper del Línia Nou Barris i a les seves xarxes socials.

Una vegada acabat aquest termini, es durà a terme el recompte de vots. Les candidatures més votades, una de cada categoria, seran les guardonades. En cas d’empat entre dues o més propostes d’elecció es dirimirà a sorts.