L’alcohol, a debat al Turó de la Peira i Can Peguera

16/11/2021 - 10:07 h

Veïnat d’ambdós barris participa en un vídeo que vol reflexionar sobre el consum d’aquesta substància i els perills que comporta

El consum d’alcohol i els problemes que pot comportar han estat l’eix del debat que ha tingut lloc al llarg dels darrers mesos al Turó de la Peira i Can Peguera. Fruit del treball dut a terme per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), n’ha resultat el vídeo que trobareu adjunt a la notícia, en què veïnat de diverses edats reflexiona sobre el consum d’aquesta substància, el coneixement que en tenen i la seva opinió i experiències, amb la finalitat última de treballar diferents aspectes de prevenció i reducció de danys.

Des del 2019, als barris del Turó de la Peira i Can Peguera s’està treballant en una intervenció comunitària dirigida a prevenir i reduir el consum d’alcohol problemàtic en persones adultes des d’una perspectiva de reducció de danys. Aquesta intervenció ha estat co-dissenyada per un grup de treball comunitari, el grup AcciOH (Acció comunitària per reduir el consum problemàtic d’alcohol) on hi participen professionals del barri de diferents àrees, com el sector sanitari, els serveis socials, la policia local, el personal tècnic dels recursos públics i l’associació de veïns.

Els riscos de l’alcohol

El vídeo forma part d’un seguit d’accions definides pel grup AcciOH. L’objectiu del treball és generar un debat obert respecte al consum d’alcohol, que serveixi com a material a partir del qual treballar, amb una mirada crítica, els temes relacionats amb el consum d’alcohol, com ara els límits o els motius que ens porten a consumir.

Per a la seva creació es va promoure una activitat dinamitzada on es reflexionava sobre l’alcohol i les experiències entorn al seu consum. En aquesta activitat hi van prendre part veïns i veïnes, membres de l’Escola de salut de persones grans del Turó de la Peira i Can Peguera, i alumnes de 4rt d’ESO del col·legi Amor de Dios, que van exposar la seva visió personal sobre el tema.