Nou Barris invertirà més de 20 milions d’euros per recuperar i enfortir la seva economia

06/04/2021 - 12:18 h

El “Pla de Desenvolupament Econòmic i Comercial 2021-2024” aposta per desenvolupar l’economia de proximitat i posar en valor els actius i les oportunitats del territori

El “Pla de Desenvolupament Econòmic i Comercial 2021-2024” aposta per desenvolupar l’economia de proximitat i posar en valor els actius i les oportunitats del territori

Nou Barris ja té enllestit el “Pla de Desenvolupament Econòmic i Comercial 2021-2024”. Aprovat en el passat Consell Plenari, el document té per objectiu bàsic recuperar i enfortir l’economia del districte en els propers quatre anys, i contribuir així a resoldre’n els reptes i reduir les desigualtats socioeconòmiques entre els barris.

Amb un pressupost de més de 20 milions d’euros, el nou pla continua apostant pel desenvolupament econòmic de proximitat i per posar en valor els actius i les oportunitats que ofereix el districte, alhora que vol fer emergir sectors estratègics que no han estat habitualment relacionats amb les potencialitats econòmiques del districte com són la tecnologia, les indústries creatives i l’alimentació sostenible.

El nou document està format per dos plans: d’una banda, el Pla de Desenvolupament Econòmic, que descriu totes les mesures de transformació de la realitat productiva del territori; i de l’altra, el Pla específic dedicat al comerç de proximitat, donada la importància d’aquest sector com a motor econòmic del districte.

Ho desglossem a continuació.

Reactivació econòmica des del territori

El foment de l’economia de proximitat és clau per abordar la reactivació econòmica d’un context tan complex com l’actual. Per tant, cal donar suport i promocionar iniciatives econòmiques que ja estiguin arrelades al territori i impulsar-ne de noves. Per aconseguir-ho, s’incrementaran les accions del Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica de Nou Barris per fomentar l’emprenedoria entre els més joves; es crearà un catàleg de promoció econòmica per donar a conèixer els programes, serveis i recursos que ofereix l’Ajuntament en matèria d’ocupació i formació; i es desplegarà una nova estratègia per dinamitzar els locals de planta baixa tancats.

D’altra banda, es crearà un grup d’empreses del territori per explorar línies de col·laboració amb estratègies de reactivació econòmica i per connectar-les amb les persones participants de programes ocupacionals.

Aposta pel treball de qualitat per sortir de la crisi

L’augment de la taxa l’atur ha estat un dels efectes més rellevants de la pandèmia. Per aquest motiu, es vol augmentar l’accés als serveis ocupacionals públics per fomentar l’ocupabilitat dels veïns i veïnes del districte.

Algunes de les accions concretes són posar en marxar un model integral de tots els recursos ocupacionals de Nou Barris, millorar l’ocupabilitat de persones en situació irregular, o implementar projectes de formació ocupacional per a col·lectius amb majors dificultats d’inserció sociolaboral.

A més, donat que Nou Barris registra els percentatges de qualificació d’estudis més baixos de la ciutat, es fa necessari fomentar l’ocupabilitat del jovent mitjançant accions d’orientació, formació i suport a la inserció laboral. Entre les propostes més destacades es troben els programa d’activitats ocupacionals de curta durada, la implementació de programes per treballar competències personals en els casos d’alta vulnerabilitat, o el foment de la participació en les Cases d’Oficis.

També augmentarà l’atenció dels dispositius d’inserció sociolaboral existents a Roquetes, Torre Baró i Ciutat Meridiana, i s’ampliarà la cobertura del servei XARSE, que facilita l’accés a tots els recursos i serveis socioeconòmics pel veïnat dels barris de Pla de Barris.

Reactiva el seu comerç

L’eix vertebrador d’aquesta línia estratègica és el desplegament del Pla de Comerç de Nou Barris, que vol generar més i millor activitat comercial, enfortint el sector, contribuint a la seva sostenibilitat i promovent l’economia de proximitat.

Les línies estratègiques que es treballaran són l’increment de la competitivitat del teixit comercial, de serveis i de restauració; la promoció del consum de proximitat; l’acompanyament al comerç com a element vertebrador dels barris; la generació i compartició de coneixement sobre el sector per aplicar al territori; i la millora de la governança, facilitant la trobada dels diferents agents del comerç del territori.

Entre les accions que contempla el Pla de Comerç destaquen l’assessorament per a la transformació dels comerços, particularment l’acompanyament i l’ajut a la digitalització; el suport en les millores per a la rehabilitació i accessibilitat de locals; el foment de l’associacionisme entre els comerciants; l’empoderament de les dones com a empresàries i representants del sector; l’execució de campanyes de comunicació de comerç de proximitat; l’impuls de la moneda ciutadana REC; la promoció i suport a xarxes de consum vinculades al comerç de proximitat; la ubicació d’esdeveniments a Nou Barris per a la celebració de la Capitalitat Mundial de l’Alimentació Sostenible Barcelona 2021; la millora de la trama urbana per promoure una experiència comercial més atractiva; l’impuls d’una estratègia d’activació de plantes baixes; la revitalització dels tres mercats de venda no sedentària del districte; i l’impuls al banc de bones pràctiques comercials, entre d’altres.

Finançament de projectes que dinamitzin l’economia del districte

El dinamisme del teixit comunitari, veïnal i social de Nou Barris constitueix un actiu de gran valor per impulsar l’activitat econòmica al territori. Per això, cal fomentar el desenvolupament de projectes provinents de les entitats i agents socials que impulsin l’activitat econòmica als barris del districte. La subvenció “Impulsem el que fas” va dirigida a projectes arrelats al territori i fomenta l’ocupació, l’emprenedoria, l’empresa, la instal·lació d’activitat en plantes baixes buides, la innovació social i digital o els models agroalimentaris sostenibles.

Impulsa la promoció econòmica en clau tecnològica

La promoció econòmica en clau tecnològica s’entén des de dos àmbits diferenciats: per una banda a nivell social per combatre la bretxa digital; i per l’altra a nivell laboral, per combatre l’escassetat d’oferta de perfils digitals. El desenvolupament del projecte 9Btech és un projecte integral que vol connectar, impulsar i promocionar un ecosistema urbà sostenible i tecnològic reactivant l’ús dels espais buits i cercant fórmules atractives per a la implantació d’empreses de l’àmbit tecnològic.

De la mateixa manera, el Cibernàrium de Barcelona Activa desplegarà serveis de formació bàsica per lluitar contra la bretxa digital, fomentarà les vocacions científiques i tecnològiques a través dels centres educatius de Nou Barris, i oferirà formació més específica relacionada amb el sector tecnològic. A més, s’incrementarà l’oferta formativa per part del 42 Barcelona, formació gratuïta especialitzada i vinculada amb el mercat de treball de la programació, un dels que genera actualment més llocs de treball.

Enfortir l’economia social i solidària, verda i circular

Les iniciatives socioempresarials de l’Economia Social i Solidària (ESS) acostumen a ser generadores d’ocupació estable i de qualitat. Per aquest motiu, es vol donar suport a la creació i consolidació d’iniciatives viables i alienades amb l’interès públic a través del reforç d’assessorament a projectes d’emprenedoria i organitzacions que segueixen criteris d’ESS al Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica de Nou Barris, i mitjançant la convocatòria de subvencions “Enfortim l’Economia Social i Solidària”.

En aquest punt també s’inclou l’inici de transformació del barri de Vallbona com a pol d’agroecologia urbana i d’alimentació sostenible a Barcelona. Definir els usos de la Granja Ritz com a equipament de referència, analitzar el creixement residencial adequat pel projecte o estudiar la gestió urbanística per preservar la plana agrícola són algunes de les accions concretes del projecte.

Atraure visitants per esdeveniments culturals i creatius

Ampliar el perímetre turístic real de la ciutat, afavorir una major diversificació de l’oferta i aconseguir una distribució socialment més equitativa dels ingressos derivats del turisme és un dels objectius que es planteja Barcelona. En resposta a això, Nou Barris vol potenciar i atreure l’art urbà al districte, esdevenint un espai de reconeixement internacional dins del món del grafit, centre d’atracció d’artistes locals i internacionals. Així mateix, també vol ser motor de revitalització de la participació veïnal, d’artistes locals i potenciació de nous talents.

D’altra banda, també es potenciarà la descentralització d’esdeveniments de ciutat a Nou Barris, i la projecció d’activitats des del districte amb vocació d’interès de ciutat.

Nou Barris dins de l’economia de la ciutat

L’ús de recursos ocupacionals i les accions vinculades al desenvolupament local de proximitat són els dos serveis més demanats a Barcelona Activa pel veïnat de Nou Barris. Per tant, es vol augmentar la participació del veïnat i de les empreses del districte per resoldre les necessitats de les persones, iniciatives i empreses del territori des de la perspectiva de desenvolupament local de proximitat.

El “Pla de Desenvolupament Econòmic i Comercial 2021-2024” és fruit de les Jornades “El desenvolupament econòmic de Nou Barris: reptes i oportunitats”, i s’ha elaborat de forma conjunta entre el Districte de Nou Barris, Barcelona Activa i el programa municipal de Pla de Barris.