La gestió a càrrec de TMB, com passa amb la resta de línies urbanes de Barcelona i el servei de metro, garanteix els mateixos paràmetres d’accessibilitat universal, d’informació al client i de resposta en cas d’incidències que la resta dels serveis de bus gestionats per TMB, que van rebre el passat 2020 una puntuació de 8,17 per part de les persones usuàries.

La reorganització ha estat possible gràcies a un procés de participació amb els veïns i veïnes dels barris implicats que ha permès ajustar el nou mapa de línies de proximitat a les seves necessitats.

També ha estat fonamental una important inversió en la millora de les parades de bus i de determinats trams de la via pública a Torre Baró, que ha pogut dur-se a terme gràcies a la coordinació entre el Districte de Nou Barris, l’àrea de Mobilitat, Pla de Barris i TMB.