Tractament singular de façanes

A través de les actuacions de la campanya, el paisatge urbà de Barcelona ha perdut la pàtina de grisos deixada pel pas del temps i està recuperant la riquesa cromàtica de la seva arquitectura.

Recuperació de detalls
Els elements decoratius situats als balcons, a les coronacions o a la façana dels edificis requereixen un acurat manteniment, tant per garantir-ne la seguretat com per respectar l'harmonia arquitectònica del disseny original, tot conservant la seva riquesa històrica i artística.

Esgrafiats
Un nombre important de façanes de Barcelona, especialment les dels edificis noucentistes i modernistes, estan decorades amb una admirable varietat d'esgrafiats. Els ajuts a la rehabilitació han estat i són un suport important per a la seva recuperació.

Enganyatalls
La creació d'un mural pintat o d'un "engayatall" simulant l'existència d'elements arquitectònics desapareguts és una de les solucions que s'aplica en la rehabilitació de façanes i mitgeres.

  • https://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/sites/default/files/esgrafiats.jpg
  • https://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/sites/default/files/143_balconsded-004-balcons.jpg
  • https://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/sites/default/files/antiga-lleteria-01-2009.jpg
  • https://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/sites/default/files/color.jpg
  • https://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/sites/default/files/diputacio-248.jpg
  • https://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/sites/default/files/esgrafiat_petita.jpg
  • https://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/sites/default/files/via-laietana-46-cupula-despres.jpg

Petits paisatges

Els racons, detalls i elements singulars confereixen caràcter a Barcelona. Són els petits paisatges que l'Institut del Paisatge Urbà descobreix, recupera i manté per preservar la memòria ciutadana.
  •