Informació administrativa

Documentació general relativa a l’àmbit d’actuació específic de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà. A la resta d’apartats del web podeu trobar més documentació sobre tramitació de sol·licituds d’ajuts i també sobre estudis i criteris interpretatius de l’Ordenança d’usos del paisatge urbà.